Stem voor ANDERWERELD

Haiko Meijer: ‘Er zijn mensen met een volle overtuiging dat het anders moet. In de loop van de tijd hebben ze op basis van ervaring een visie ontwikkeld hoe het anders kan, hebben ze betrokkenheid gegenereerd en mogelijkheid gecreëerd het anders te doen. Hiervoor is lef, doorzettingsvermogen en een onsje geluk nodig. Bij de invulling van de toekomst hebben ze een groot hart voor de culturele, landschappelijke en maatschappelijke omgeving. En ze krijgen het voor elkaar, met ups en downs, soms snel, soms heel traag. Een juiste timing is vereist.’

‘In de regio kom ik steeds meer mensen tegen met een gezonde volle overtuiging het anders te willen doen, waarbij de kiem van het idee al lange tijd geleden was ontstaan. Het gaat om vrijwilligers, zorgverleners, biologische boeren, onderwijzers, landgoedeigenaren, dorpsbewoners en vele anderen. Ze willen risico’s nemen en het roer omgooien. Het gaat altijd over een nieuwe duurzame invulling waarbij de omgeving mooier wordt. Soms vanuit bedrijfsvoering, soms vanuit een veranderende woonsituatie, soms vanuit de zorgverlening.’

‘Het gedetailleerd optekenen van deze bestaande verhalen van recente datum waar ik met mijn architectenbureau bij betrokken ben is hét doel van ANDERWERELD. Het wordt een boek dat iedereen lezen kan om gestimuleerd te worden dat het ook anders kan. Vanuit de praktijksituatie met onze poten in de klei kunnen wij reflecteren en vooruitkijken en elk gerealiseerd initiatief in de ruimtelijke en maatschappelijke context plaatsen.’

ANDERWERELD gaat over en maken we samen met initiatiefnemers die de toekomst van hun eigen omgeving positief hebben beïnvloed.

ANDERWERELD is een van de ingezonden ideeën bij Toukomst. Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen.

Stem voor ANDERWERELD:  doe het >hier< !

Dank!