Onix NL

Innovatieve constructies, experimentele structuren en een uitzonderlijke sensitiviteit voor de praktische dimensie.

 

Onze projecten geven blijk van een scherp gevoel voor de verhouding en harmonie tussen het gebouw en haar omgeving in zowel stedelijke als rurale context. Onix NL ziet het als haar essentiële verantwoordelijkheid om architectuur te produceren die duurzaam, open en gastvrij is.

Woningbouw

Nieuwbouw

Verbouw

Commercieel en Kantoren

Mixed - Use

Bijzondere functies

Educatie

Publieke gebouwen

Zorg

Civiele werken