Zorgschuur

Oudemolen, Drenthe

zorg
Koen Looman
Haiko Meijer
Particulier

Tegen de krimp in
In een krimpgebied is dit een mooi voorbeeld van een tegenovergestelde beweging. Het platteland wordt verlaten, maar ook weer opnieuw verkend. In een landschappelijk waardevol Drents gebied vinden pioniers in de zorg nieuwe mogelijkheden om op gepaste wijze tussen het boerenland dagbesteding voor cliënten te ontwikkelen in de vorm van omgekeerde integratie.

In eerste instantie kon er binnen het bestemmingsplan niet bebouwd worden, maar onder voorwaarde van leefbaarheid- en kwaliteitsverbetering in kleine dorpskernen heeft de gemeente Tynaarlo nadrukkelijk medewerking gegeven aan dit initiatief. Op kleinschalig nivo is dit een werk/ verblijfsplek waarbij tuinieren, paarden verzorgen en planken zagen aan de straat een nieuwe dagbesteding biedt.

Gebinteergebegint
Als onderdeel van de campagne “gebinteergebegint”* is hier met inlands hout op basis van bekende technieken en tradities met een hoge mate van zelfwerkzaamheid een duurzame constructie gemaakt met ruimte voor multifunctioneel gebruik. De gebintenconstructie biedt met zijn hoofdbeuk en zijbeuken ruimte aan een luifel- en afgesloten schuur. Het gebint is aan de straatzijde door de open luifelschuur goed zichtbaar en prikt aan de zuidwestkant expressief door zijn houten jasje heen. Het beeld geeft hiermee aan dat de constructie (in traditie) belangrijker is dan zijn jas. In functie vormt het aan de private kant een soort robuuste pergola die de plek markeert waar de cliënten buiten in alle rust van het zonnetje kunnen genieten.

 

Gesneden koek
De vormgeving van de schuur is meer eigentijds. Deze wordt door wind, oriëntatie en functie bepaald. Het zadeldak wordt als basishoofdvorm aangesneden waar dat noodzakelijk is. Deze aansnijdingen zijn overigens ook bij de Drentse schuren een bekend thema, vaak voor de baanderdeuren. Wij spreken van ‘gesneden koek’ verwijzend naar een vaker door ons toegepaste methode.

Werken rond en in de schuur
De lariks planken van de buitengevel zijn samen met de cliënten met de ter plaatse aanwezige mobiele zaag gemaakt. Het interieur heeft een hoog informeel karakter. Er kan goed en overzichtelijk gewerkt worden. De schuur kan in de toekomst in het interieur verder worden afgewerkt. Ook biedt het volume door zijn omvang de mogelijkheid op den duur enigszins in te breiden.

*
De mogelijkheden die de bekende houten gebinten uit de boerderijenbouw bieden op het vlak van duurzaam bouwen, multifunctioneel bouwen, prefab, karakter en ruimte zijn op dit moment zeer divers en actueel. Onix heeft een reeks gebouwen op basis van deze internationale traditie gerealiseerd. Als klein monument is in 2015 bij de Blauwe Stad in de provincie Groningen – daar waar boerderijen verdwijnen t.g.v. krimp, water, aardbeving – een kunstwerk gerealiseerd welke het belang van deze bouwmethode agendeert.