Oeverhuis Meerstad

Meerstad, Groningen

wonen
Haiko Meijer, Seline Wijker
particulier

Op een van de oevers van Meerstad zoekt dit vrijstaande huis, net als haar bewoners, de ruimte en natuur van Meerstad op. De kavel ligt tussen het open meer en een besloten gebied rond de sluis.  De wens is zo dicht mogelijk het wonen bij de oever aan het water te situeren, zodat er optimaal overhoeks geprofiteerd kan worden van het weidse uitzicht. Dit weidse uitzicht heeft vier karakteristieken: het sluisgebied met woonboten, het meergebied met open vlakte, de straat met de bocht en de tuin.

De uitdaging voor het ontwerp van het huis ligt in het optimaal inspelen op de vier karakteristieken van de omgeving, het programma van eisen van de familie en de gemeentelijke randvoorwaarden.

Een diep smal volume maakt het mogelijk het woonprogramma dicht bij de oeverkant te realiseren. Een entreevolume functioneert als portaal naar de tuin en entree van het huis en creëert samen met het lange volume een omsloten tuin gericht op zon en water. Het volume is samengesteld uit twee herkenbare basis zadelkapvolumes waarbij het hoogste deel dicht bij het water als een erker wegknikt. Door dit wegknikken ontstaat er overhoeks een optimale relatie met de vier omgevingskarakteristieken.

De gevels gericht naar de openbare ruimte van het eiland representeren de meer formele kant van de woning en zijn gematerialiseerd in een antraciet/bruine steen. Naar de tuinzijde openen de gevels zich in hout. Het dak, van gemêleerde antraciet/bruine, kleien golfpannen, brengt beide kanten van het huis samen.