Verandawoningen

Almere, Flevoland

woningen
Alex van de Beld, Siert Willem Helder, René Harmanni, Klaas Pieter Lindeman
Haiko Meijer
N.C.B. Projectrealisatie B.V.

Aan de Marten Toonderlaan te Almere hebben we binnen een vrijgekapte kamer in een populierenbos tien villa’s met in totaal 36 veranda-woningen gebouwd. Binnen de boskamer zijn hiervoor een tiental terpen gerealiseerd, waarop de villa’s zijn geplaatst. De villa’s bestaan uit drie of vijf woningen en staan vrij in de ruimte. Bij de positionering en terreininrichting hebben we vooral gelet op privacy, bezonning, uitzicht en ontsluiting.

Naast de architectuur van de veranda-woningen maakt de landschappelijke context, op de open plek in het bos, dit plan uniek. De groene terreininrichting in de boskamer is het gezamenlijke eigendom van alle bewoners. Door het gemeenschappelijk eigendom van dit terrein wordt een optimale betrokkenheid gestimuleerd.

De aan de zuidwestzijde van de woningen aan de woonkamer gekoppelde veranda, in combinatie met het ten opzichte van de omgeving hooggelegen woonniveau, speelt hierin een belangrijke rol. De hoger gelegen veranda verzorgt de geleidelijke overgang van privé naar openbaar en geeft de bewoner zo in grote mate een gevoel van privacy binnen de gemeenschappelijke boskamer.

Het vrije uitzicht via de veranda op de gezamenlijke tuin resulteert hierbij in een uniek gevoel van groene ruimte in een stedelijke omgeving.

Dit plan verkent op een bijzondere manier de grenzen tussen openbaar en privé en kan worden gezien als een nieuw verfrissend alternatief voor de ‘standaard’ Vinex-stedenbouw.