Uitbreiding Aletta Jacobshal

Zernike Campus, Groningen (in ontwikkeling)

tentamenzaal met 600 digitale toetsplekken, collegezalen, foyer en studielandschap
Wouter Stoer, Marek Boekholt
Wouter Stoer
Rijksuniversiteit Groningen

In 2009 heeft de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobshal in gebruik genomen. Onix was verantwoordelijk voor het ontwerp van het in zijn soort bijzondere gebouw. Het huidige gebouw biedt plaats aan in totaal 1850 studenten verspreid over 4 tentamenhallen (1250 plaatsen) en een grote collegezaal (600 plaatsen). Onix heeft de uitbreiding volledig in 3D uitgewerkt. Het BIM model is opgebouwd met een mate van detail conform LOD 300.

In de uitbreiding van de Aletta Jacobshal worden twee collegezalen (195 & 450 plaatsen), tentamenhallen (600 digitale plaatsen) en een studielandschap gerealiseerd. Daarnaast is het ruimtelijk de opgave om de capaciteit van de foyer te vergroten en de verschillende stromen van in- en uitgaande studenten in goede banen te leiden. Vanuit de nieuwe centrale foyer worden alle ruimten (bestaand en nieuw) ontsloten. Aan de achterzijde van het gebouw wordt de nieuwe fietsenstalling (die verbonden is met de bestaande stalling) via een tweede entree op een logische manier ontsloten. De oude hoofdentree verliest door deze ingrepen zijn functie.

Doordat het bestaande gebouw aan twee zijden over het water wordt uitgebreid kan de nieuwe foyer op de bestaande worden aangesloten. Dit geeft lucht aan de interne logistiek. De grote uitdaging is om tijdens de bouwwerkzaamheden het bestaande gebouw in gebruik te houden. Grote ingrepen in de structuur van het bestaande gebouw zijn dan ook niet mogelijk. De bestaande technische ruimte en de bestaande collegezaal dienen als geluidsbuffer tussen de bestaande tentamenhallen en de bouwput.

De nieuwbouw voegt met een expressieve gevel ruimtelijke kwaliteit toe aan het entreegebied van de Zernike Campus. De gevel borduurt voort op de felgekleurde oranje foyer van het bestaande gebouw. De felle kleur in het interieur van het bestaande gebouw wordt in de nieuwbouw aan de buitenzijde gelegd waardoor aan de binnenzijde van de uitbreiding het kleurgebruik in het interieur rustiger is. De kleur in de gevel is die van het keramische materiaal. De gevel is hoofdzakelijk opgebouwd uit keramische gevelelementen, gecorrodeerd strekmetaal en prefab betonnen gevelelementen. Dit hoogwaardige materiaal sluit tevens beter aan op de hogere akoestische en thermische eisen die aan de gevel worden gesteld.