Transformatie Activiteitencentrum

Enschede

activiteitencentrum, grand café
Wouter Stoer, Maarten Strik
Wouter Stoer
De Twentse Zorgcentra

’t Bouwhuis is een activiteitencentrum van De Twentse Zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Twentse Zorgcentra wil in ’t Bouwhuis’ de ruimtes beter laten aansluiten bij hun cliënten. Elke cliënt heeft een andere zorgbehoefte. Sommige cliënten kunnen tijdens de activiteiten goed in kleine groepen verblijven, terwijl andere cliënten 1 op 1 ondersteuning vragen. Ook de mate van zelfstandigheid en de bijbehorende vrijheid verschilt per cliënt. Dit vraagt om verschillende mate van toegankelijkheid tussen de ruimtes.

Dit is niet goed te realiseren in het bestaande gebouw, het gebouw moet daarom verbouwd worden.

Voor de cliënten is het belangrijk binnen het gebouw een ‘ronde’ te kunnen maken: het geeft het gevoel iets te volbrengen. Dit gevoel wordt ook gewenst in de activiteiten, het grand café is een antwoord op die vraag. In de keuken worden door cliënten gerechten gemaakt voor andere cliënten en/of bezoekers.

Duidelijke structuur en oriëntatie helpen de begeleiders overzicht te houden over hun cliënten.

Oriëntatie en structuur
In dit plan zijn de activiteitenruimtes helder onderverdeeld in verschillende clusters. Elke activiteitenruimte heeft nu een eigen prikkelarme multifunctionele ruimte, een passende ruimte voor de behoefte van de cliënt.

De clusters hebben een duidelijke eigen entree gekregen. De materialisering helpt mee in deze verduidelijking. De houten circa één meter hoge plint, die ook wordt gebruikt voor de afscheiding van de buitenplekken, wordt bij de ingangen omhoog getrokken tot een visueel duidelijk element: een poort.

Elke cluster heeft zijn eigen kleur gekregen, wat binnen in de gang te zien is op de wanden en buiten te zien is op de kozijnen en deuren van de entree. Zo weten gebruikers snel of ze op de goede plek zijn.

We hebben een volume aan de entreezijde van het gebouw geplaatst; een entreehuis.
Het onderscheidt zich van de andere entrees van de clusters door de afwijkende vorm en grootte van de ‘opening’.

Grand Cafe
Bij de entree is een ‘grand café’ toegevoegd. Hier worden bezoekers bediend door cliënten. Aan de zuidwestkant ligt een terras: met mooi weer kunnen schuifdeuren opengezet worden.
Met schuifwanden kan het grand café in tweeën verdeeld worden. Zo kan de ruimte naar wens ingericht worden, passend bij de activiteit.