Supermarkt

Molenplein, Heerenveen

Haiko Meijer

Een winkelstraat transformeert tot voetgangersgebied, de erachter gelegen bevoorradingsstraat ontwikkelt zich tot parkeerplein. Aan dit plein vestigt zich een supermarkt: een achterkant ontwikkelt zich tot een voorkant.

Aan het Molenplein in Heerenveen hebben zich naast de supermarkt ook al een aantal kleine winkels gevestigd – op weg naar de wat chiquere winkelstraat loop je tegen deze winkels aan en worden de eerste aankopen gedaan.

Het plein is aan een facelift toe. De supermarkt was constructief niet meer goed en wordt vervangen door nieuwbouw. Een woningblokje blijft behouden. De schaal van het gebouw wijkt af van die van de context, waarin wordt gewinkeld en gewoond. De supermarkt heeft een achterkant: de nieuwe bevoorradingstraat.

Hoe ga je om met het feit dat het voor een deel nog steeds bevoorrading is, dat je je auto parkeert voor een bezoek aan de winkelstraat maar dat de supermarkt in dat bezoek een sleutelrol kan/wil spelen? Hoe stroomlijn je de logistieke afwikkeling, hoe verhoog je de kwaliteit van het parkeren en sluit je de verschillende programma’s op elkaar aan? Hoe zorg je ervoor dat de supermarkt aansluit bij zowel de kleine als de middelgrote en grote korrel van het winkelgebied vanuit een logische zonering in het bouwvolume? Hoe sluit je de supermarkt op het plein aan?

Het plein is opgedeeld en sluit met twee groene, verlichte, wandelzones aan op het winkelgebied. De supermarkt ligt transparant aan het plein, open op de hoeken, gesloten aan de bevoorradingskant. Het woningblokje wordt door de nieuwbouw omarmd. Aan de bevoorradingskant en aan de winkelstraat is een maatsprong in de gevel gemaakt. Het gebouw wordt zo als minder groot ervaren. Op de hoek van winkel- en bevoorradingstraat is het bouwvolume om dezelfde reden afgeknot.

Het gebouw is een groot plat volume. Aan de pleinkant heeft de supermarkt over een entreezone van 5,5 meter kappen, die het volume een andere, kleinere, maat geven.

Voor de materialisering is gezocht naar een natuurproduct. Keramische tegels in drie verschillende tinten, als verwijzing naar een bakstenen muur, sluiten aan bij de context. De plint is een betonnen rand met daarin een bladmotief, met aan de winkel- en de bevoorradingstraat planten in een groene zone tussen gevel en straat.

Het is in de kern een transformatie van een achter naar een voor: de parkeerplaats achteraf wordt het ontvangstplein aan de voorkant als het begin van een winkelbezoek.