Optoppen in de binnenstad

Gedempte Zuiderdiep, Groningen

wonen, werken, B&B etc.
Onix NL, Must
Gemeente Groningen

Het Gedempte Zuiderdiep is een gevarieerde straat. Hoewel op veel plekken een fijnmazige structuur overheerst wisselen grote en kleine volumes elkaar af. Sommige kavels zijn smal, andere een stuk breder. Sommige panden zijn hoog, andere een stuk lager. Daardoor wisselt het gevelbeeld sterk.

Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten. Veel oudere panden beschikken over een zogenaamde lijstengevel. De kroonlijst zorgt hier voor een duidelijke horizontale beëindiging van de gevel. Daarmee ontneemt de lijst het zicht op de daken. Zeker in de negentiende eeuw werden deze kroonlijsten veelvuldig toegepast. Ze vervingen de vele trapgevels welke in onderhoud een stuk duurder waren.

Op verschillende plekken aan het Gedempte Zuiderdiep zijn de laatste jaren panden opgetopt of is sprake van vervangende nieuwbouw. Lang niet overal gaat dat even goed en wordt het straatbeeld aangetast. Kan dat anders, en vooral beter? Kunnen optoppingen en vervangende nieuwbouw aan het Gedempte Zuiderdiep bijdragen aan een samenhangende stedelijke structuur? Kunnen verdichting en schaalvergroting bijdragen aan een gevarieerd en samenhangend stadsbeeld?

Jazeker, dat kan, mits we ons houden aan een aantal spelregels. Bij optoppingen en vervangende nieuwbouw kan een eigentijdse kap, trap of kroon een belangrijke rol spelen bij de integratie van het nieuwe in het historische straatbeeld. In deze studie doen we daartoe gerichte voorstellen. Bovendien brengen we in een aantal schetsen de optop-mogelijkheden schematisch in kaart. Daarmee verkennen we de mogelijke ruimte voor nieuwe woonkwaliteit langs het Gedempte Zuiderdiep.

Nieuwe optoppingen bieden, mits goed doordacht en ingepast, volop kansen voor ondernemend wonen: wonen waarbij je actief deelneemt aan het stedelijk leven en profiteert van alle faciliteiten en netwerken die er in de binnenstad aanwezig zijn. Denk aan werken aan huis, zorg aan huis, een Bed & Breakfast, student aan huis, winkel aan huis, een groot gezinshuis en nog veel meer!

Een studie samen met Must in het kader van de manifestatie Wonen in Stadshart.