Studentenhuisvesting Wageningen

Wageningen, Churchillweg

127 studenteneenheden waarvan 45 zelfstandige verhuur en 82 onzelfstandige verhuur
Faddi Kachachee en René Harmanni
Wouter Stoer en Haiko Meijer
Van Wijnen Oost Projectontwikkeling B.V.

In de binnenstad van Wageningen hebben we een ontwerp gemaakt voor studentenhuisvesting. In het gebouw worden 127 eenheden gerealiseerd voor Idealis. Zij verhuren 45 zelfstandige eenheden en 82 onzelfstandige eenheden die per 4 of 5 een eenheid vormen. Door de mix van zelfstandige en onzelfstandige eenheden hoopt Idealis isolement van studenten te voorkomen. Op elke verdieping is daarom overmaat in de verkeersruimte voorzien die functioneert als ontmoetingsruimte en op de begane grond wordt bovendien een algemene ontmoetingsruimte gerealiseerd.

De kavel ligt op een belangrijke plek in de stad Wageningen. Het terrein ligt al vele jaren braak na de sloop van het tankstation en autobedrijf Kirpestein en wordt begrensd door de Churchillweg, De Ritzema Bosweg en het Delpad. Het perceel dat door deze straten en wegen wordt gedefinieerd is compact en complex door zijn vorm. De aanwezigheid van een drietal monumentale bomen aan het Delpad heeft de complexiteit van de opgave bovendien vergroot.

Het door ons ontworpen volume heeft een stevige kop aan de Churchillweg aan de westzijde en gaat een relatie aan met de grotere schaal aan de Stadsbrink. Het volume verkleint zich naar het oosten en sluit daarmee aan op de kleinere ‘korrel’ aan de Ritzema Bosweg/ Delpad. Aan de noordkant van het volume is voldoende ruimte gemaakt om een ruimtelijke relatie te bewerkstelligen tussen het Delpad en de Stadsbrink en de monumentale bomen te behouden. Deze vormen het middelpunt van een zo groen mogelijke openbare ruimte.

Het volume telt 7 bouwlagen waarbij een driedeling is te herkennen. In de onderste twee bouwlagen is een duidelijke houten plint bedacht waarin de algemene ruimten zijn ondergebracht en stedenbouwkundig het gebouw wordt verbonden met de publieke ruimte. Het houtgebruik accentueert ook de positie van de collectieve woonkamers in de gevel.

Het hout contrasteert met de stenen gevel. Deze stenen gevel bestaat uit een combinatie van metselwerk en beton. Architectonisch is deze gevel opgevat als een ‘wikkel’ die eenheid brengt in het volume.

Bruto Vloeroppervlak: 4692m2 Gebruiksoppervlak: 4105m2