Seniorenwoningen

Eelde, Drenthe

25 seniorenwoningen
Allart Vogelzang
Haiko Meijer, Alex van de Beld
P.G.N. Gorredijk

De locatie is een groene long aan de Hooiweg, die samen met de landgoederen Westerbroek en de Marsch een reeks groene ruimtes aan de oude hoofdweg van Eelde vormt. Kenmerkend voor de landgoederen is dat de bebouwing iets terug ligt achter een groene voorruimte. Dit vormt het uitgangspunt voor de stedenbouwkundige samenhang van het wooncomplex. De seniorenwoningen zijn op een compacte manier in de noordoost hoek van de locatie geconcentreerd, waardoor het beeld van de groene ruimte bewaard blijft.

De nieuwe villa in het groen bestaat uit vier geschakelde clusters die een semi-openbaar binnenhof vormen samen met een collectieve carport (gelegen aan een boomwal). De woningen zijn ondergebracht in vier grote bakstenen “kantelen”.

De landschappelijke inrichting van het binnenhof klimt bij de baksteengevels omhoog, waardoor het onderscheid tussen landschap en gebouw vervaagt. Er ontstaat een afwijkend perspectief gebaseerd op de metafoor van een ruïne.

De baksteengevels zijn ‘gebouchardeerd’ door een aantal stenen uit te metselen. Dit draagt ook bij aan de ’veroudering’ van de architectuur van de woningen, en de vanzelfsprekendheid van hun aanwezigheid tussen het groen.