Praktijkschool Assen

Assen, Drenthe

School voor praktijkonderwijs
Annemieke Meems, Koen Looman
Alex van de Beld, Berit Ann Roos
Gemeente Assen

PRO Assen is een vriendelijk en toegankelijk gebouw met een opmerkelijk gevormd ‘beschermend’ schilddak. Onder dit schild vinden de leerlingen geborgenheid. Binnen de muren van de school werken de leerlingen aan zelfstandigheid en volgen ze eenvoudige vormen van beroepsonderwijs. Het gebouw ondersteunt hen hierbij door zijn stevige basis en veilige omgeving.
De school ligt aan de rand van een woonwijk en is secuur ingebed in de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Het reageert op verschillende manieren op zijn omgeving. De verschijningsvorm van het gebouw wordt weerspiegeld in het rijtje huizen aan de overkant van de straat en in de schuurtjes van het naastgelegen volkstuinencomplex. De schaal van het gebouw verhoudt zich op een goede manier met de verderop gelegen kleine flats. Het schilddak is van vergrijzende, onbehandelde, Trespaplaten gemaakt, die als schubben op het dak en aan de gevel zijn gemonteerd. Een serie goten leidt het regenwater via speelse ‘knikkerbanen’ naar de grond. Vanonder het schild wordt het zachtere materiaal, hout, zichtbaar.

Interieur en exterieur van de school zijn samengesteld uit verschillende sferen, die vanuit het materiaalgebruik tot stand komen. Het praktijkonderwijs wordt gegeven in ruwe, robuuste werklokalen die zijn gemaakt van beton. In dit ‘betonlandschap’ zijn de metaal- en houtbewerkingspleinen te vinden. Het ‘houtlandschap’ plooit zich rond deze betonnen basis en sluit daarop aan met haar vloeren en wanden. In deze houten wereld, die meer huiselijk aandoet bevinden zich de leerlokalen, huiskamers genoemd. Deze lokalen hebben allemaal een deur en een raam aan de brede gangen, een duidelijk eigen adres in de gang. Zo worden de lokalen vaststaande, helder omschreven plekken in de ruimte en dat schept rust en duidelijkheid voor de leerlingen.