Passerelle

Dieren, Gelderland

Allart Vogelzang, Henri van Hoeve, Wilbert Steenhuis
Haiko Meijer
ProRail

‘We kregen opdracht om bij een station een voetgangersovergang over het spoor, een passerelle, te maken. In het beeldkwaliteitsplan was besloten dat houten lamellen een belangrijke rol zouden spelen, ook bij een parkeergarage en de ondertunneling van een provinciale weg. Deze totale metamorfose/transformatie van het stationsgebied verbindt de twee dorpshelften aan weerszijden van het spoor. De auto’s worden geparkeerd aan de luwe kant van het station, aan de andere kant wordt de provinciale weg ondergronds en ontstaat een verkeersluw plein als entree naar het centrum. Het ambitieniveau is hoog, zowel bij ProRail als bij de SpoorRijksbouwmeester (en bij ons). Een landschappelijke inbedding scheidt wandel- van fietsverkeer en scheidt fietsen van auto’s. De passerelle brengt je naar het middenperron en naar het andere deel van het dorp. Behalve een verbinding is het ook een plek en het vormt voor veel treinreizigers de eerste indruk van Dieren. Het belang van deze entree wordt met de afname van het autoverkeer alleen maar groter.’

‘Het dorp, het parkeren van de auto, het stallen van je fiets, het station, het treinverkeer; het komt hier allemaal samen. Alles is voor invaliden toegankelijk zijn en dat betekent dat er drie liften zijn. Een lift is een recht doosje en als je die aan een brug plakt blijven het losse dingen – of toch niet? Een integrale houten brug viel buiten de mogelijkheden gezien de eisen die er boven het spoor aan gesteld worden. Beton vormt de voet van het geheel, staal neemt het op weg naar boven over en vormt de kuip waarin je loopt, hout zit aan de randen.’

‘Het is onderweg een zoeken naar mogelijkheden om aan te haken, af te takken, te aarden: de vergelijking met een boomwortel drong zich op en bleek voor alle betrokkenen goed te werken. De metalen kuip schiet met hout wortel, dat gevoel. De houten lamellen gebruiken we om de constructie uit het zicht te houden, we willen geen doorzicht maar wel de schaduwwerking die bij lamellen hoort. Het is daarom dat we houten verticalen van verschillende afmetingen door elkaar gebruiken, de dikte- en breedteverschillen veroorzaken de gewenste schaduweffecten. Dezelfde latten kunnen bij de parkeergarage wel transparant toegepast worden.’

‘Hoe ga je die boomstronk maken? Met name die lifttorentjes wil je er niet als losse elementen naast hebben staan. Ze zijn voor een deel ingepakt met hout en voor de rest transparant gehouden met het oog het veiligheidsgevoel van de reiziger. De stalen balustrade van de kuip vouwt omhoog naar de lifttoren, het hout volgt en voltooit deze beweging.’

‘Hoe zet je die wortel op de grond? Door middel van een betonnen slof blijft het hout los van de ondergrond en ontstaat er een overgangsgebied tussen perron en passerelle met zitelementen en traptreden.’

‘De verlichting is indirect en geïntegreerd in het geheel zodat je laag licht hebt en armaturen niet nodig zijn.’