IKC De Kronkelaar

Wagenborgen, Groningen

basisonderwijs, kinderopvang
Wouter Stoer, Nina Schouwman
Wouter Stoer
Gemeente Delfzijl
Peuteropvang Kids2Be en basisschool De Kronkelaar (Stichting Openbaar Onderwijs Marenland)

Het nieuwe IKC is ontwikkeld op het voormalige instellingsterrein Groot Bronswijk op de plek van het voormalige theepaviljoen. Met een expressief dak kan het gebouw gezien worden als een eigentijdse vertaling van een paviljoen (licht geconstrueerd vrijstaand gebouw) in het park. Het gebouw is alzijdig vormgegeven en heeft een grote mate van openheid waardoor er een sterke relatie met de buitenruimte ontstaat. Deze directe relatie tussen binnen- en buitenruimte wordt versterkt door het uitkragende dakvlak waardoor in het verlengde van de groepslokalen een buitenlokaal/veranda ontstaat.

De plattegrond van het gebouw kent een symmetrische opzet. Er is daardoor synergie tussen de bevingsbestendige hoofddraagconstructie, de grote mate van flexibiliteit en een fraaie verschijningsvorm. Het gebouw is flexibel zowel in het dagelijks gebruik als voor de toekomst door toepassing van een staalskelet. Door de grote mate van flexibiliteit kan worden geanticipeerd op de zachte krimp in het dorp Wagenborgen.

De vormgeving van het dak is uitgestrekt en autonoom. Tegelijkertijd sluit het aan op het gewenste dorpse karakter. De kapvorm draagt bij aan een groter ruimtevolume (conform frisse scholen klasse A). Dit levert een positieve bijdrage aan het binnenklimaat met een gezonder gebouw als doel. Dit wordt versterkt door de goede mogelijkheden om natuurlijk te ventileren en daglicht binnen te halen via het dak. Door de aanwezigheid van een veranda rondom het gebouw valt daglicht diffuus naar binnen, gelijkwaardig aan het licht in een op het noorden georiënteerd lokaal. Lichthinder wordt voorkomen.

De lokalen zijn of oost of west georiënteerd. Hierdoor hebben alle lokalen een gelijkwaardige ruimte- en gebruikskwaliteit. Dit bevordert de mate van flexibiliteit. Elke groep/gebruiker kan overal worden geplaatst. De flexibiliteit en functionaliteit van het gebouw worden daarnaast ook sterk vergroot doordat het volledige programma op de begane grond wordt gerealiseerd. Het gebouw wordt multifunctioneler, toegankelijker en de structuur van het gebouw kan eenvoudiger worden aangepast mede door de stalen hoofddraagconstructie.

Het kindcentrum is centraal op de kavel gepositioneerd met een duidelijke hoofdentree aan de voorzijde, centraal in de plattegrond van het gebouw. De centrale hal/ hoofdentree presenteert zich daarmee als een serre aan het plein. Het is niet alleen een ontmoetingsplek voor het IKC zelf, maar ook voor de wijk, Groot Bronswijk en Wagenborgen. Op het plein voor het gebouw ontstaat een terras in de zon met zicht op Groot Bronswijk en het open Groningse landschap aan de zuidgrens van het park. De buitenruimte is tot en met het Definitieve Ontwerp in opdracht van ons door LAOS ontworpen.

Aardbevingsbestendig bouwen
Om het nieuwe IKC aardbevingsbestendig te maken is er gekozen om een stabiel en stijf staalskelet te maken. De gevels en het dakvlak worden ingevuld en opgebouwd met houtskeletbouw elementen die geen deel uitmaken van de hoofddraagconstructie. Op deze wijze kan een lichte constructie worden gerealiseerd en kan de wens voor een flexibele plattegrond in het gebouw worden geïntegreerd. De keuze aan de voorkant van het proces, om een één-laags gebouw te ontwerpen, en onze vertaling om een symmetrische plattegrond resulteren in een heldere en economische aardbevingsbestendige constructie. In de detaillering van de gevel-, wand-, plafond- en vloerafwerkingen is rekening gehouden met het voorkomen van mogelijke schuurvormingen. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van gemetselde oppervlakten en tegelwerken. Stukwerk komt niet voor.

Fotografie: Gerard van Beek en Reyer Boxem.