Op het dak

Boterdiep, Groningen


Programma:

woon-, werkplaats, optopping jongerenhotel, buitentheater

Opdrachtgever:

een studie in het kader van de manifestatie 'Intense Laagbouw' - gemeente Groningen

Deel dit project:

Intense Laagbouw
In het kader van de woningbouwmanifestatie Intense Laagbouw van de gemeente Groningen is er een studie gedaan naar de verdichting van de bestaande stad, om zo onder andere de ‘ verrommeling’ van het ommeland rondom de stad tegen te gaan. Omdat Groningen al een compacte stad is en de beschikbare ruimte beperkt moet de stad gaan verdichten. Dit idee van verdichting wordt door de Rijksoverheid aangemoedigd. Zij wil dat minstens 25% van alle nieuwe woningen, winkels en kantoren binnen de contour van bestaande steden gebouwd wordt.

Met de woningbouwmanifestatie Intense Laagbouw wil de stad Groningen hiervoor ideeën aandragen.

Op het dak
De daken in de binnensteden bieden veel kansen en mogelijkheden voor intensivering en ander gebruik. Via de kleine steegjes en hofjes kan op meerdere plekken aan het Boterdiep een dakstraat bereikt worden. Deze verbindingsstraat over het dak maakt het mogelijk nieuwe ruimten te ontsluiten die voorheen ontoegankelijk waren. Het jongerenhotel wordt bovendaks uitgebreid en is daarmee het initiële project van de dakenroute. Via een brug over het hofje kom je bij een nieuw buitentheater van Simplon. De route slingert zich vervolgens een weg rond de oude fabriekspijp en biedt toegang tot een nieuw atelier boven de werkplaats van Opmaat. Daarna daalt de route af via een nieuwe werk/woon plaats naar de entree van het kantoor van Opmaat aan het Boterdiep. De initiatiefnemers die het begin van deze dakstraat maken, verleiden hopelijk anderen om gezamenlijk een nieuw driedimensionaal netwerk aan de stad toe te voegen.

“Op het dak” is een studie in navolging van het initiatief “City On A Roof”.
In het Ebbingekwartier hebben BEAK, Opmaat, Simplon en Lefier de studie ondersteund.

 

Gerelateerde projecten