Natuurcentrum De Marel

Texel, Noord-Holland


Programma:

Informatiecentrum, kantoor, werkschuur en vergaderruimte

Projectteam:

Nina Schouwman, René Harmanni, Allart Vogelzang en Wouter Stoer

Projectarchitect:

Wouter Stoer

Opdrachtgever:

Natuurmonumenten

Deel dit project:

Zeepolder Waal en Burg op Texel wordt getransformeerd van landbouwgrond naar natuurgebied waar weidevogels kunnen broeden en foerageren. Als toegang tot het weidevogelgebied en als startpunt van wandelroutes door het gebied wordt er op de plaats van een bestaande en sterk in verval geraakte dubbele stolpboerderij aan de Nieuwlanderweg een natuurbeleefcentrum opgericht door Natuurmonumenten.

Het natuurbeleefcentrum bestaat uit twee geschakelde volumes. Het bijgebouw geldt als werkschuur t.b.v. het beheer van het natuurgebied. In het hoofdgebouw krijgt Natuurmonumenten een kantoor op de verdieping en op de begane grond wordt een informatiecentrum gehuisvest. Het informatiecentrum wordt bemand door Vogelinformatiecentrum Texel. De buitenruimte is tevens bedoeld voor informatievoorziening. Daarnaast is het een plek voor oud en jong om te recreëren, te spelen in de natuurspeelplaats en te ontdekken.

Onix NL ontwierp in samenwerking met Lola het nieuwe natuurbeleefcentrum waarbij gebouw en landschap integraal met elkaar ontworpen zijn. Het totaalontwerp van gebouw en buitenruimte is als een nest ontworpen in het rechtlijnige en weidse polderlandschap van Waal en Burg. Het biedt bescherming tegen weer en wind, bakent het natuurbeleefcentrum op een zachte en groene manier af d.m.v. tuunwallen en geeft de architectuur een ‘huid van landschap’.

Het hoofdgebouw refereert op een eigentijdse manier enerzijds aan de dubbele stolp van de voormalige boerderij en anderzijds refereert het aan de typische, in het Texelse landschap veelvoorkomende, schapenboeten. De sterke dakvorm en het grote venster dat het informatiecentrum uitzicht geeft op het natuurgebied dragen bij aan de herkenbaarheid van het natuurbeleefcentrum vanaf de Nieuwlanderweg.

Het natuurcentrum De Marel voorziet zoveel mogelijk in zijn eigen duurzame energie en wordt gebouwd met milieuvriendelijke materialen. Het gebouw is hoofdzakelijk opgebouwd met hout. Gebruik van hardhout wordt vermeden door zoveel als mogelijk inlandse of Europese houtsoorten toe te passen. De gevel wordt gemaakt met hout dat afkomstig is uit door Natuurmonumenten beheerde bossen.

De totstandkoming van het natuurbeleefcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland, Leader, Stift, Teso, diverse fondsen en een royale particuliere schenking.

Gerelateerde projecten