Multifunctionele ruimte, atelier Lemmer

Lemmer

Multifunctioneel ruimte, Atelier
Haiko Meijer, Jordy Vijfschaft
particulier

Schuren aan Schuren

2e bijgebouw, fase 3 transformatie boerenerf te Lemmer

Binnen de contouren van de voormalige ligboxenstal hebben we een atelier/ multifunctionele ruimte ontworpen met respect voor het boeren culturele erfgoed in een logische voortzetting van eerdere verbouwingsplannen door Onix NL.

Gedurende 16 jaar is er door de opdrachtgevers in fasen geïnvesteerd in de transformatie van het voormalige boerenerf met opstallen. In de eerste fase is de boerderij verbouwd en een nieuw botenhuis gebouwd. In de tweede fase is de voormalige kalverenstal (hollandse stal) gedeeltelijk verbouwd tot tuinhuis bij de moestuin.

In deze derde fase heeft de voormalige ligboxenstal vóór op het erf voor een deel een meer transparante, openbare, multifunctioneel te gebruiken invulling gekregen. Daarnaast wordt het grootste deel van de stal gebruikt voor opslag van materieel en als werkplaats. De multifunctionele ruimte richt zich op de entree van het erf en biedt uitzicht naar de weiden aan de zuidoostkant. Aan de zuidoostkant, langs de weg, was de opgave een windluwe overdekte buitenruimte te maken. Binnen is een kastenwand, met een pantry, toilet en gastenkamer onderdeel van de opdracht.

Het behoud van de sobere uitstraling van de ligboxenstal vormt de drager voor de kleine architectonische ingrepen voor het nieuwe gebruik. De schuur heeft net zoals de andere schuren een deel halfklimaat en een deel geconditioneerd. De grote schuurdeur in de kopgevel staat open en biedt zicht op de nieuwe multifunctionele ruimte.

Met het maken van een geconditioneerd ‘doosje’ in de voormalige ligboxenstal is een comfortabele werkruimte toegevoegd. In deze fase transformeert het erf van een plein met schuren tot een samenhangend ensemble van gebouwen.

Onix NL ziet de in 2020 gerealiseerde multifunctionele ruimte als los onderdeel én als integraal onderdeel van de gefaseerde realisatie waarbij de sfeer van de oorspronkelijke bebouwing goed overeind blijft, is opgefrist en met eigentijdse accenten meer geschiedenis heeft gekregen. Wij zien elke fase als een af product, waarbij de gelaagdheid van het erf steeds boeiender wordt.

Het hele plan is in constructie, kozijnen en afwerking in hout uitgevoerd. Op het grote dak liggen zonnepanelen waarvan de energie ook in een batterij wordt opgeslagen welke de volledige boerderij en multifunctionele ruimte gedurende meerdere uren van noodstroom kan voorzien.