MFC De Barte

De Knipe, Friesland

multifunctioneel centrum
Annemieke Meems, Marcel van der Sluis, Haiko Meijer
Alex van de Beld, Berit Ann Roos
gemeente Heerenveen

In het kleinschalige dorp De Knipe, aan de rand van Heerenveen, zijn twee scholen, een kinderopvang en een buitenschoolse opvang, de wijkpost, de thuiszorg en een multifunctionele zaal gehuisvest. Op de locatie stond een bestaande school met gymzaal. Om de bouwkosten te drukken is de bestaande gymzaal ‘ingepakt’ en is daaraan een reeks zadelkappen toegevoegd.

Het interieur bestaat uit de bovengenoemde functies en een veelvuldig te gebruiken binnengebied. Dit binnengebied verbindt en voedt alle functies. De uiteinden ervan zijn aparte entrees en een grote hoofdentree voor de scholen en de kinderopvang. Dit verbindende element verbreedt zich op bepaalde plekken waardoor er vergaderplekken of onderwijsplekken ontstaan. De gang wordt meer dan alleen verkeersruimte en bevordert zo een moderne manier van lesgeven.

Het binnengebied mondt ook uit op plekken die door grote schuifdeuren met elkaar in verbinding gezet kunnen worden. Zo ontstaat er een grote aula als multifunctionele zaal, waarin het speellokaal en binnengebied met elkaar verbonden worden. Deze aula kan ook geopend worden naar het voorplein, waardoor er een multifunctioneel landschap ontstaat wat niet alleen voor de gebruikers maar ook voor het hele dorp een plaats voor festiviteiten kan zijn.

De gevel is uitgevoerd in vertikaal western red cedar. Velux dakramen zijn willekeurig over de gevel en het dak verspreid, afgewisseld door ventilatieroosters en buitenverlichting. Er ontstaat een homogeen geheel dat wordt onderbroken door grote glasvlakken daar waar het multifunctionele binnengebied het geveloppervlak raakt. Op deze plekken versmelt het interieur met het exterieur.