MFA Meeden

Meeden, Groningen


Programma:

Gymzaal, dorpshuis, kinderdagopvang (peuterspeelzaal) en basisschool

Projectteam:

Nina Schouwman, Wouter Stoer, Anouk Arends & Seline Wijker

Projectarchitect:

Haiko Meijer

Opdrachtgever:

Gemeente Midden-Groningen

Deel dit project:

In het dorp Meeden nabij Veendam hebben we een nieuwe multifunctionele accommodatie ontworpen. Dit multifunctionele gebouw wordt gerealiseerd naast het huidige dorpshuis aan de Hereweg. Op de kavel stond één van de twee voormalige scholen in het dorp. De twee scholen zijn gefuseerd tot een nieuwe dorpsschool die tijdelijk gehuisvest zijn in één van de nog bestaande gebouwen verderop aan de Hereweg. In de zomer van 2021 zal de dorpsschool gaan verhuizen naar dit nieuwe gasloze en zeer energiezuinige multifunctionele gebouw (BENG). Het bestaande dorpshuis zal in het voorjaar van 2021 verdwijnen en een onderkomen krijgen in dit nieuwe gebouw.

Flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn sleutelbegrippen geweest bij de totstandkoming van het ontwerp om de toekomstbestendigheid alsmede de duurzaamheid van het gebouw te vergroten. Het gebouw is opgebouwd door middel van een lichte constructie. De stalen hoofddraagstructuur wordt ingevuld en omkleed met een houtskeletbouw dak en gevel. Deze constructie is demontabel en in de toekomst eenvoudig aanpasbaar. In het hart van het gebouw kun je een reeks van ruimten (gymzaal, handvaardigheid c.q. toneel, vergaderruimte en keuken) combineren tot één grote ontmoetingsruimte. De verschillende entrees maken het mogelijk gebouwdelen onafhankelijk van elkaar te gebruiken.

Door de onderwijsfunctie & kinderdagopvang te combineren met het dorpshuis en een sportfunctie wordt een gebouw gerealiseerd voor jong en oud. Alle generaties dorpsgenoten kunnen elkaar in dit gebouw ontmoeten en kunnen van elkaar leren. Zo kan bijvoorbeeld de biljartvereniging die in het café en in de huiskamer van het dorpshuis bijeenkomt de schoolkinderen leren biljarten.

Bij het ontwerp is zorgvuldig gekeken naar het behoud van de bestaande monumentale bomen op de kavel. Het gebouw voegt zich tussen het bestaande groen. De rode beuk centraal op de kavel (en in het hart van het gebouw) en de bestaande bomenrij langs de Hereweg verankeren de nieuwbouw aan de omgeving en zijn tegelijkertijd bijzondere eyecatchers in het ontwerp geworden. Er is sprake van synergie tussen het gebouw en de natuur.

Met de reeks kleinere en grotere kappen hebben we aansluiting gevonden op de schaal van het dorp en sluiten we tegelijkertijd aan bij de doelgroep(en) van het gebouw. We hebben oog voor de menselijke maat en in het bijzonder voor de schaal van het kind. Elk groepslokaal heeft zijn eigen kap. Je zou het kunnen opvatten als een huisje. Door de richting van de kap af te wisselen zijn er grotere en kleinere kappen ontstaan die vloeiend in elkaar overlopen. Hierdoor sluit het nieuwe MFA enerzijds aan op de grotere schaal van de lintbebouwing langs de Hereweg en anderzijds sluit het aan op de kleinere korrel van de huizen aan de achterliggende straat.

Gerelateerde projecten