MFA De Rode Beuk Meeden

Meeden, Groningen

Gymzaal, dorpshuis, kinderdagopvang (peuterspeelzaal) en basisschool
Nina Schouwman, Wouter Stoer, Anouk Arends & Seline Wijker
Haiko Meijer
Gemeente Midden-Groningen

In het Groningse Meeden hebben wij een gebouw gerealiseerd dat de functies van onderwijs en kinderdagopvang combineert met die van een dorpshuis en een sporthal. Het is een plek geworden waar Meedenaren van alle generaties elkaar treffen.

Het onderwijs is georganiseerd rondom drie leerpleinen, waarvan er zich twee in de binnenruimte bevinden. De derde ligt daar centraal tussenin, deels in de buitenruimte, met centraal een grote rode beuk. Het dorpshuis is gevestigd in een huiskamercafé, die aandoet als een bruine kroeg. De bar is gebouwd door vrijwilligers uit het dorp. Ook de plaatselijke biljartvereniging is gevestigd in het dorpshuis. In de sporthal trainen de plaatselijke sportverenigingen en worden evenementen georganiseerd waarbij er gebruik gemaakt kan worden van de aangrenzende ruimte als podium.

Het gebouw heeft een open draagstructuur. Zo kan de indeling eenvoudig worden aangepast en kan de constructie in de (verre) toekomst gemakkelijk worden gedemonteerd. In het hart van het gebouw kunnen de diverse ruimten (gymzaal, handvaardigheid- en toneelruimte, vergaderruimte en keuken) worden gecombineerd tot één grote ontmoetingsruimte. Bij het ontwerp is zorgvuldig rekening gehouden met de bestaande bomen op het terrein; het gebouw heeft zich er als het ware tussen gevoegd. Een indrukwekkende rode beuk, centraal op de kavel, staat in het hart van het gebouw en een rij hoge lindes begrenst het gebouw langs de Hereweg. De bomen zijn onderdeel én eyecatchers van het ontwerp.

Het gebouw vindt aansluiting bij de omgeving; de grote volumes aan de zuidzijde sluiten aan op de lintbebouwing langs de Hereweg. De lokalen aan de noordkant hebben elk hun eigen kap. Zo lijkt elk lokaal een eigen huisje; het sluit aan op de rijwoningen er tegenover. Doordat de kappen steeds zijn gespiegeld, is er sprake van een vloeiende lijn; een reeks grote en kleine kappen die in elkaar overlopen.

Doordat er verschillende entrees zijn, kunnen de gebouwdelen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt door hun gebruikers.