Knikdak

Onnemaheerd, Beijum, Groningen

22 Zorgwoningen, dagebesteding en kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang
Anouk Arends, Haiko Meijer, Lamia Towalski
Haiko Meijer, Lamia Towalski
Christelijke Woningstichting Patrimonium

Het KnikDak ligt in het groen achter de Dom Helder Camara Basisschool aan de Onnemaheerd in Beijum. De basisschool en de daarin gehuisveste kinderopvang maakten een sterke groei door en hadden dringend behoefte aan extra huisvesting. Daarnaast had Jongerenzorg Groningen in Beijum behoefte aan woningen voor jongeren die zelfstandig begeleid/beschermd kunnen wonen. KnikDak voorziet in deze behoeften en huisvest zorg en educatie onder één dak. Christelijke woningstichting Patrimonium is opdrachtgever en eigenaar van het gebouw, en verhuurt het op dit moment aan de gebruikers. In de toekomst kunnen de woningen door de stichting zelf worden verhuurd.

Het dak knikt van laag aan de oostkant naar hoog aan de westkant. Laag aan de kant van de aangrenzende woningen, om zo min mogelijk schaduw in de bestaande tuinen te werpen. Hoog aan de kant van de sloot richting stadsboerderij De Wiershoeck, om aan te sluiten bij de hoge boomkruinen. In het hoge gedeelte van Knikdak liggen de woningen, vertrapt gestapeld in 3 bouwlagen en met uitstekende balkons in het groen. In het lage gedeelte zitten speellokalen van de kinderopvang met extra licht uit het dak, de dagbesteding voor Jongerenzorg, de fietsenstalling en de technische ruimte. Het KnikDak ligt aan de groene ader met boerderijen die dwars door Beijum loopt. De knikkende daklijn is een referentie naar de boerderijkappen, de roodbruine kleur van de gevel pakt de tint van de naastgelegen woningen op.

Betrokken partijen zijn erg blij met het resultaat. Namens eigenaar Christelijke Woningstichting Patrimonium laat manager Vastgoed Kees van den Berg weten blij te zijn aan een bijzondere doelgroep huisvesting te gaan verhuren: “Het is een doelgroep die bijzondere aandacht verdient en dat past goed in de doelstelling van onze woningstichting.” Directeur Niels Timmer van Jongerenzorg Groningen kan dit alleen maar beamen: “Jongerenzorg Groningen heeft veel aanvragen van jongeren die graag in een vertrouwde omgeving in Beijum zelfstandig willen wonen maar wel begeleiding nodig hebben. De woningen en de dagbestedingsruimte die in KnikDak komen voorzien daarin”. Kinderopvang SKSG heeft het pand nu al een aantal maanden in gebruik. Vooral de centrale speelzone tussen alle groepslokalen, met daarin een grote keuken bevalt goed. De keuken is speciaal ontworpen met verschillende sta- en zithoogtes, zodat zowel groot als klein kan helpen met koken. Aan de grote tafelbladen kan ook geknutseld of gekletst worden, ze vormt het hart van de kinderopvang.

Het ontwerp van KnikDak kwam tot stand nadat de gemeente Groningen een prijsvraag had uitgeschreven voor de locatie. Volgens wethouder Van er Schaaf van de gemeente was het onder meer de winnende inzending omdat “gebruikers en bewoners van KnikDak uit de wijk komen en het gebouw dus beschikt over lokaal draagvlak. Daarbij geeft KnikDak ook ruimte terug aan de wijk in de vorm van een openbaar plein en gaan de jongeren in en voor de directe omgeving aan de slag, onder meer in de naastgelegen stadsboerderij De Wiershoeck”.

Het KnikDak is aardbevingsbestendig uitgevoerd.