Kistenhuis

Bareveld, Groningen


Projectteam:

Haiko Meijer, Renee Harmanni, Siert-Willem Helder, Allart Vogelzang, Berit Ann Roos, Buddy de Kleine, Alex van de Beld, Annemieke Meems, Alco Liest, Astrid Boelmans, Eefje van der Wielen, Martijn Woldring, Femke Pijnaker, jeugd en boeren uit Bareveld

Opdrachtgever:

Star & Arts

Deel dit project:

Midden in een bouwwerk van gestapelde kisten verraadt een aardappellucht een ver verleden.

Opgetild boven het onkruid begint de eerste laag kisten. Ze staan op de kop, ze zijn geleegd en krijgen nooit meer de functie van weleer. Nu vormen ze de bouwstenen voor een halte. Even stilstaan, denkend aan het land als voorraadschuur. De landbouw is aan verandering onderhevig: afhankelijk van overheidsbemoeienissen worden er bomen geplant, bollen gepoot, huizen gebouwd en meren gecreëerd. Door de kieren van de kistlatten is van deze omgeving een glimp op te vangen: groene velden, bomenrijen, grote schuren. Uit deze schuren komen deze kisten. Lege kisten, lege schuren. De structuur van de ruilverkaveling is nadrukkelijk aanwezig. De bestaande wegen en kanalen verraden weinig van een ver verleden, het lijkt voor een groot deel uitgewist. Een betrekkelijk jong landschap dat zich nog moet verrijken met nieuwe gebruiken. Wat kan zij aan, wat heeft zij te bieden?

Boven op een verhoogd dijklichaam midden in dit weidse landschap zweeft een houten doos. Deze doos is de halte waarin je kunt staan. Een halte van 4.000 kisten, uitgehold van onderen, zodat de dijk opklimmend de halte wordt betreden. De rondhouten balken als fundering onder de kisten zijn met henneptouw vastgesjord. Alle materialen komen uit de directe omgeving en zijn eerder gebruikt.

Er passeert een oude boer met een glimlach om zijn mond, wat doet beseffen dat deze ‘halte’ namen bevat van boeren die het land hebben bewerkt en de kisten ontelbare keren in handen moeten hebben gehad. (‘Het Kistenhuis | Groeten uit Bareveld’ is gemaakt voor de Star and Arts manifestatie 2002)

Gerelateerde projecten