IKC Hattem

2 basisscholen (Van Heemstraschool en De Zaaier) & 2 Kinderdagopvangverblijven (Partou en KleurRijk)
Nina Schouwman, Florus van Eyndhoven, Jordy Vijftschaft, René Harmanni en Wouter Stoer
Wouter Stoer
Gemeente Hattem

Flexibel kindcentrum met daglicht van twee kanten

Hattem krijgt een nieuw, door Onix NL ontworpen kindcentrum. In het gebouw, tegen het historische stadscentrum aan én aan de dijk langs de IJssel, worden twee basisscholen (De Zaaier, Van Heemstraschool) en twee kinderopvangorganisaties (KleurRijk en Partou) ondergebracht.

 Het kindcentrum is een mooi voorbeeld van een co-creatie; alle gebruikers waren vanaf het begin actief betrokken bij het ontwerpproces. De behoefte aan flexibiliteit was leidend. Die flexibiliteit is tweeledig; enerzijds moet er in de toekomst geanticipeerd kunnen worden op veranderingen in de onderwijsvisies van de gebruikers, anderzijds moet het gebouw flexibel zijn in het gebruik zelf. Daarbij spelen de leerpleinen tussen de lokalen een belangrijke rol. Ze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld zelfstandig leren en tegelijkertijd kunnen delen van de leerpleinen eenvoudig worden afgesloten of juist bij de lokalen worden gevoegd. Het kindcentrum is zodanig ontworpen dat het vrij eenvoudig is in de toekomst aan de noordzijde uit te breiden.

De lokalen zijn uniform en er is een kleurverloop van de ene zijde van het gebouw naar de andere; zo is iedere afdeling herkenbaar, zonder dat er een harde scheidslijn is. Het kleurgebruik sluit ook aan bij een andere behoefte van de gebruikers: zowel eenheid als verscheidenheid.

Het kindcentrum heeft aan de kant van het stadscentrum een robuust uiterlijk dat aansluit bij de omliggende bebouwing. Aan de holle kant van het gebouw, de kant van het schoolplein en de IJsseldijk, is de gevel gekarteld. Dat zorgt ervoor dat in vrijwel alle lokalen aan twee zijden licht naar binnen valt en dat er dus de hele dag maximaal gebruik kan worden gemaakt van het daglicht.

De vorm van het gebouw als geheel zorgt ervoor dat het schoolplein en de rest van de buitenruimte als het ware worden omarmd. De ‘plint’ van het gebouw (de onderkant van de gevels) en de entrees worden geaccentueerd door het gebruik van karakteristieke geglazuurde groene baksteen.

Samen met de installatie-adviseur is er een ademende gevel bedacht, een hybride systeem. De ventilatie gebeurt mechanisch, ondersteund door natuurlijke ventilatie via gestuurde kozijnopeningen. De lucht wordt, afhankelijk van de behoefte, voorverwarmd óf gekoeld doordat de lucht via keramische blokken naar binnen wordt geleid. De ventilatie gebeurt CO2-gestuurd. Het systeem zorgt ervoor dat er altijd voldoende geventileerd wordt met verse lucht én het past bij de ambitie om een energieneutraal gebouw te realiseren.