Het zoekende huis #1

Lemmer, Friesland

woonhuis
Hep Beetsma, Fadi Alnajar
Haiko Meijer, Allart Vogelzang
particulier

De zoekende huizen van Onix NL zijn huizen die hun grenzen verkennen binnen/buiten de contouren van een bestaande boerderij. Deze grenzen kunnen ruimtelijk zijn maar ook de betekenis van wonen/werken/ontspannen worden verkend. Tevens is het goed mogelijk een fasering van realisatie in te bouwen waarbij de mate van zelfbouw kan worden bepaald.

De zoekende huizen gaan in op de door ons geconstateerde ‘traditie’ dat boerderijen in de loop van de tijd naast uitbreidingen ook vele mogelijkheden van inbreiding kennen. Dat begon misschien wel met de knecht die dicht bij de koeien wilde blijven slapen. Na functieverandering van boerderij naar woonhuis zijn er veel voorbeelden van het gebruik van de lege schuur als onderdeel van het wonen. Juist de combinatie halfklimaat/klimaat (duurzaam wonen) en de ervaring van de monumentale ruimte van het interieur van de schuur samen met het karakter van de gebinten levert een mooie context op voor het zoeken van het huis. De ruimte wordt deels gevuld, deels leeg gelaten. Deze zoektocht verschilt per boerderij, gerelateerd aan het type boerderij, de staat waarin zij verkeert, de wensen van de nieuwe bewoners. De schuur is in deze zoektocht een functionele ruimte met karakter die uitdaagt tot ander gebruik.

De vraag om een oude Friese boerderij te verbouwen tot een woonhuis hebben we vertaald naar een architectonisch concept van een-huis-onder-de-kap.

De gebinten en de grote monumentale kap, elementen met esthetische kwaliteiten, hebben we behouden. In de ruimte onder de kap zoekt het huis naar zijn specifieke plek.

Het huis is op zoek naar zijn ideale plek in de schuur, fraaie uitzichten, geschikte toegangen. Het huis zoekt nieuwe plekken om te leven, te eten, te werken of te ontspannen.

Het zoekende huis geeft nieuwe betekenis aan de boerderij met behoud van het karakter van een boerenerf. Het is een voorbeeld van onze visie om schuren van boerderijen zo veel mogelijk leeg te laten en van een nieuwe betekenis te voorzien.