Hart Staalmanplein

Amsterdam, Noord-Holland

74 wooneenheden, brede school (basisschool, kinderdagverblijf, buurthuis), moskee, bedrijfsruimte, stallingsgarage
Wouter Stoer, Anita Ruhle, René Harmanni, Koen Looman
coordinerend architect stedenbouw: Alex van de Beld, school: Alex van de Beld en Berit Ann Roos, woningen: Haiko Meijer, Moskee: Haiko Meijer
Gemeente Amsterdam, De Alliantie Ontwikkeling

Met het Uitwerkingsplan voor het Hart Staalmanplein als onderlegger hebben we dit plan ontwikkeld. Aan de oostelijke en westelijke rand sluit het aan op de bestaande bebouwing in hoogte, vormgeving en materialisatie. Het groene informele en open karakter van de Westelijke Tuinsteden is bepalend voor de uitwerking van het binnengebied. Het plan biedt naast woningen plaats aan een moskee, brede school, kinderdagverblijf en andere buurtvoorzieningen.

We hebben gekozen voor een opengewerkt en toegankelijk bouwblok. De openbare ruimte van het park wordt het blok ingetrokken en vormt een openbare route door het blok heen. Hierdoor heeft elk gebouw een dubbele oriëntatie en is er geen sprake van achterkanten. In de architectuur vouwen de buitengevels naar binnen om hier te transformeren tot landschappelijk element. Door trappen, hellingen en galerijen ontstaat een continue openbare ruimte met landschappelijke kenmerken zoals niveauverschillen, variaties in vorm en gradaties van openbaarheid.