Zorgboerderij De Mikkelhorst

Haren, Groningen

Ecologische zorgboerderij
Siert Willem Helder, Alex van de Beld
Haiko Meijer
Stichting Ecologische Boerderij De Mikkelhorst

Het programma van deze ecologische zorgboerderij bestaat uit een aantal specifieke boerderijfuncties waaraan verschillende recreatieve voorzieningen zoals een theeschenkerij, winkel, educatieve ruimte en kinderboerderij zijn gekoppeld. We hebben alle functies letterlijk onder één dak gebracht. Het houten dak vormt het verbindend element waaronder alle programmaonderdelen hun plaats vinden.

Binnen de heldere en compacte opzet onder het dak zijn twee gebieden te onderscheiden: ‘het huis’, een klimatologisch bepaald gebied waarin de programmaonderdelen volledig architectonisch bepaald worden vastgelegd, en ‘de stal’: het gebied met de boerderijfuncties. Hier hebben we van indeling afgezien; de ‘boer’ krijgt de vrijheid het gebruik van de ruimte onder de kap naar eigen inzicht te bepalen.

Het gebouw is geheel van verschillende soorten hout gemaakt zoals onbehandeld, gelamineerd en geïmpregneerd larix en gemodificeerd vuren.

Het interieur kan flexibel worden gebruikt door ruimtes met schuifdeuren te schakelen. Afzonderlijke functies blijven bereikbaar doordat de gang zowel aan de voor- als achterzijde ‘buitenom’ is gelegd.

De omgeving van de boerderij bestaat uit twee eilanden. Het eerste eiland is ingericht als ommuurde tuinderij met een klassieke structuur; de routing over dit eiland is vastgelegd in de bestrating. Op het andere eiland is de boerderij gebouwd. Op dit met bomen omzoomde eiland wordt als contrast met de tuinderij de routing niet vastgelegd, maar volledig losgelaten. De op dit eiland aangetroffen betonnen elementen van een voormalige rioolwaterzuivering hebben we gebruikt om op door te bouwen. Ze zijn getransformeerd tot elementen met een functie passend bij het veranderde gebruik van het gebied.