Brede school De Meridiaan

Diemen, Noord-Holland


Programma:

brede school

Projectteam:

Wouter Stoer, Hep Beetsma, Fadi Alnajar

Projectarchitect:

Haiko Meijer

Opdrachtgever:

Gemeente Diemen

Deel dit project:

Op een driehoekige locatie in Diemen hebben wij een brede school ontworpen met daarin een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Het Jenaplanonderwijs was richtinggevend voor materialisatie, detaillering en ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke context bepaalde de oriëntatie en vorm van het gebouw.

Jenaplanonderwijs
De school wilde eerlijke materialen; zichtbaar en voelbaar. De installaties voor de ventilatie mochten duidelijk aanwezig zijn. Ook de oriëntatie op en uitzicht naar de bestaande bomen en groen is optimaal in het ontwerp geïntegreerd. Het gebouw keert zich af van de ontsluitingsweg en richt zich met de entrees en schoolplein naar de (verkeersluwe) woonbuurt en groenzone. Verderop aan de singel is onder de hoge volwassen bomen een parkeerboulevard aangelegd. Zo ontstaat een optimale groen-ervaring in een stedelijke omgeving. De trottoirs van de openbare ruimte en het schoolplein gaan langzaam in elkaar over. Het schoolplein heeft ook buiten de schooltijden een wijkfunctie.

Ook de mogelijkheid van vieringen en zelfwerkzaamheid speelde een belangrijke rol in de plattegrondontwikkeling. De verkeersruimte van de school is her en der zodanig opgerekt dat er werkplekken en gezamenlijke ruimten buiten het lokaal zijn ontstaan.

Buitenpleinen
Naast een buitenplein aan het groen van de omgeving heeft de school voor alle gebruikers ook een patioplein. Deze windluwe, rustige en veilige ruimte is introvert van karakter en biedt extra gebruiksmogelijkheden voor de toekomst.

Het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal gebruiken de begane grond. Midden- en bovenbouw gebruiken het dakplein, dat ook als buitenlokaal kan fungeren.

Bomen
De bestaande bomen vormen samen met de nieuwe school een stevige wand langs de drukke weg naar het centrum. Ze vormen een filter voor de wijk en vanuit de lokalen hebben de kinderen een mooi uitzicht. Eén oude grote wilg die op de nominatie stond voor kap hebben wij behouden. Het stenen volume van de school wijkt voor deze boom en verankert zich hiermee extra in de locatie. In de patio is nog een volwassen boom geplaatst die zowel schaduw geeft alsmede met de sedumdaken voor een groen accent zorgt. De onderbouwlokalen hebben rondom uitzicht op de bestaande bomen. De bomen langs de sportvelden zomen de ruimte van het schoolplein groen af.

Schoolschrift
Aansluitend op het Jenaplanonderwijs hebben wij gezocht naar een specifieke stapeling van twee verschillende stenen. Deze leveren een homogeen beeld van metselwerk op, waarin de lagenmaat nauwelijks meer leesbaar is. Dit nieuwe schrift, het Nieuwe Diemer verband, vormt de basis voor de nieuwe lettertekens die door de kozijnen worden gevormd.

Gerelateerde projecten