De Enk

Barneveld, Gelderland

24 grondgebonden woningen
Seline Wijker, Marek Boekholt, Faddi Kachachee, Robert Bos
Allart Vogelzang, Haiko Meijer

In samenwerking met BoschSlabbers (landschapsarchitecten) hebben we dit plan ontworpen. De woningen liggen in een prachtige groene omgeving met veel bestaande volwassen bomen. Wij streven naar een maximale integratie van de woningen in hun context. We laten de bebouwing op een ontspannen manier opgaan in de groene setting. Het plan wordt gevormd door vier verschillende clusters rondom een open centrale plek; de enk. De clusters verschillen in omvang en samenstelling. De woningen worden met vrije hand over het hele plan verdeeld. Een dergelijke opzet geeft veel verschillende diagonale zichtlijnen door het plan en zicht op alle kanten van de woningen.

De woningen zijn geen geïsoleerde objecten. Ze vinden hun plek ten opzichte van bestaande landschappelijke elementen, zoals het waterverloop en de volwassen bomen, de hagen en de bergingen. Een samenhangend geheel heeft een integrale meerwaarde voor het gebruik van de architectuur en de openbare ruimte. Gemeenschappelijke delers zijn de materialisatie, detaillering en de kappen.

De belangrijkste materialen zijn zwart gebeitst hout en warm donkerbruin metselwerk. Deze twee materialen versmelten trapsgewijs in de gevels. De verticale houten delen beginnen vanuit de tuingevels en bijbehorende garages én lopen trapsgewijs omhoog. Eronder ontstaat ruimte voor het metselwerk. Een aantal repeterende kozijnen komen verspreid voor in de gevels en versterken het vervlechten van de twee materialen.

We hebben drie verschillende woningtypologieën ontworpen; rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. Een belangrijk uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan is de alzijdigheid. Een alzijdig plan betekent voor ons dat alle gevels van de woningen representatief zijn; de vier gevels zijn als het ware allemaal voorgevels. Gevels van één sculpturaal totaal volume. Er wordt een spel gespeeld met hout en metselwerk, waarin de materialen de hoek om bewegen. De woningen zijn binnen de woonerven zo geplaatst en geschakeld dat er naar alle richtingen entrees en zichtzijden van de woning aanwezig zijn. Deze ‘scharrelstedenbouw’ rond een centrale, open ruimte, resulteert in een gastvrij welkom en bevordert een goede sociale cohesie in de buurt. Door verschillende lichte draaiingen van de woningen ontstaat een zeer gevarieerd beeld. Door de afgeschuinde hoeken, de dakvlakken en de materialisering doen de woningen warm en landelijk aan.

De volumes zijn traditioneel en vertrouwd, maar door de verkaveling, positionering, verdraaiing en alzijdige oriëntatie zijn de woningen absoluut ook onderscheidend ten opzichte van de omliggende bebouwing. De uitstraling van de woningen balanceert daarmee tussen oud en nieuw, tussen neutraal en specifiek én tussen vanzelfsprekend en onderscheidend.