Cultuurschuur

Emmen, Drenthe

Cultuurschuur
Wouter Stoer en Richard Smit
Allart Vogelzang
Orangestone Projectontwikkeling B.V.

Met het afbranden van het schuurgedeelte van de monumentale boerderij op het Marktplein in het centrum van Emmen is een historisch pand verloren gegaan en daarmee de monumentenstatus van de boerderij. Nieuwe kansen ontstaan om de centrumfunctie van het Marktplein te herstellen.

Op het terrein zijn drie kleine korrels overgebleven; het oorspronkelijke voorhuis en twee opstallen. Ons voorstel houdt in een grote kap te plaatsen met een doorsnede die een doorontwikkeling is van de doorsnede van de oude schuur. Hierdoor voldoet de nieuwe kap aan de huidige eis van het bestemmingsplan om een lage goot en steile dakhelling te maken. De architectuur van de schuur behoudt een ingetogen karakter t.o.v. de naastgelegen kerk door de typologie van de kap, maar heeft een sterk herkenbaar silhouet op het plein door zijn steile dakhelling.

De kap wordt geplaatst over de bestaande volumes en is opgespannen tussen het voorhuis en de grootste van de twee bestaande opstallen. Het waardevolle historische voorhuis wordt op duurzame wijze een integraal onderdeel van het plan. De bestaande volumes worden onderdeel van het interieur en vormen inrichtingselementen op een ‘overdekt plein’. Doordat de nieuwe kap de verschillende oude kappen overkoepelt, ontstaan nieuwe relaties en overgangen tussen bestaande en nieuwe bebouwing en tussen binnen- en buitenruimte.