Natuurschuur (CNME)

Amersfoort, Nederland

Centrum voor natuur en milieueducatie
Joost Maatkamp, Rene Harmanni, Alex van de Beld
Haiko Meijer, Allart Vogelzang
Gemeente Amersfoort

Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) in Amersfoort staat op landgoed Schothorst, een groene long in een stedelijke omgeving.

De positionering van het nieuwe gebouw op het landgoed sluit aan op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de bebouwing en reageert op de landschappelijke inrichting van het landgoed. Voor de oriëntatie hebben we gelet op de natuurverschijnselen, zo is bijvoorbeeld het grootste dakvlak gericht naar het zuiden en het interieur gericht op het open weidelandschap.

Een belangrijk uitgangspunt voor het CNME is low-tech duurzaamheid. Dit betekent dat we zoveel mogelijk gebruik maken van natuurkundige principes. Denk aan een zonneschoorsteen of grondbuisventilatie. Zo beperken we het aantal installaties.

Meer informatie vind je <hier>.

Het gebouw is voor een groot deel opgetrokken uit hout; een houten gebintenconstructie en een houten afwerking op de gevel en het dak.

Natuurinclusief bouwen: zomer 2019 heeft de eerste bosuil twee jongen grootgebracht in de natuurtoren!