Onix op excursie

Dit jaar bleven we dicht bij huis: we bezochten HuisindeHaver bij Onderdendam, hotel Spoorzicht in Loppersum, Multifunctioneel Centrum de Houtstek in Slochteren, Integraal Kindcentrum De Kronkelaar in Wagenborgen en multifunctionele accomodatie De rode beuk in Meeden. Een rijke oogst!