Onix NL architect van Kindcentrum Wagenborgen

Voor de bouw van het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen heeft de architectenselectie plaatsgevonden. En wij zijn het geworden! We hebben de beste visie voor het nieuwe kindcentrum gepresenteerd. Het nieuwe kindcentrum, dat op het voormalig Groot Bronswijk terrein wordt gerealiseerd, biedt onderdak aan leerlingen van basisschool De Kronkelaar uit Wagenborgen en peuters van peuteropvang Kids2b. Naar verwachting wordt in juni 2018 gestart met de bouw en kunnen de kinderen vanaf augustus 2019 naar het nieuwe kindcentrum.

Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang is samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.

Lees hier meer over de Parkschool.