Michaelschool wint Vredeman de Vriesprijs

De Michaëlschool uit Leeuwarden, ontworpen door Onix,  is de winnaar van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2012. De jury koos unaniem voor het ontwerp van Onix’ architect Allart Vogelzang. Volgens de jury heeft de school een voorbeeldfunctie: ‘de jury kent geen enkele school uit de laatste tien jaar waarvan het interieur zo ruimtelijk en rijk is.’

De Michaëlschool is ontworpen in opdracht van Stichting Vrije Scholen Athena uit Deventer. De jury roemde ook de ‘ kruisbestuiving tussen opdrachtgever en ontwerper.(….) Het respect dat de architect toont voor de onderwijsvisie van de Vrije School en de ruimte die de opdrachtgever aan de ontwerper heeft geboden voor een interpretatie van de vormentaal is bijzonder’

Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikte de prijs zaterdag 1 december uit in het Woudagemaal in Lemmer. Onix ontving samen met de opdrachtgever een cheque van 5000 euro en een oorkonde.

De Vredeman de Vries Prijs van de provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs. De architectuurprijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper. Daarbij staan het ontwerpproces, de toegevoegde waarde en relevantie voor de samenleving centraal. De jury bestond uit Rob Hendriks, architect; Cilly Jansen, architectuurhistoricus; Jurgen van der Ploeg, architect; Olof van der Wal, stedenbouwkundige en Enno Zuidema, stedenbouwkundige. Zij selecteerden dit jaar 21 projecten op grond van vooraf vastgestelde criteria.