Kubus

Het prototype van de kubusschuur stond in 2010 in het architectuurjaarboek. Sindsdien is gebleken dat de kubusschuur op ontelbare manieren in de markt kan worden gezet.

De basisvorm, diverse mogelijkheden van bouwen (zelf, begeleid, professioneel, productie) en diverse gebruiksmogelijkheden leveren niet zozeer een eenduidig product, maar laat nog veel aan de eigen fantasie over. De klant kan voor een beperkt budget zijn droom verwezenlijken en de mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst zijn eindeloos.

In Tilburg is in de herfst van 2011 op het huttenfestival een hutboom-kubus gerealiseerd. Zomer 2012 waren drie kubussen onderdeel van de theatervoorstelling ‘Geluk – Tsjechov in de Veenkoloniën’. Samen met Ballast Nedam worden kwadrant-groei-woningen ontwikkeld in Hoogezand- Sappemeer en met woningbouwvereniging Acantus worden in Veendam twee kubussen voor starters gerealiseerd. In de zomer van 2012 is een kubuskrant (onder andere als bijlage van Noorderbreedte) verschenen om het ‘kubusvirus’ te verspreiden.

Onix is gevraagd te participeren in de ontwikkelingen van het kubuseiland in Leidschenrijn. In 2013 is de theaterkubus doorontwikkeld als kleinste, reizende schouwburg, getiteld Poplart. Daarnaast zal er een Cubelab komen. Op buitenwerkplaats ORIZU, een voormalig rioolzuiveringsinstallatie in Slochteren, zal gewerkt worden aan de doorontwikkeling van de kubus. Op deze plek worden de schoonheid, mogelijkheden en het vakmanschap verkend door continu te bouwen en af te breken.

De huidige tijd vraagt om het ter discussie stellen van te vanzelfsprekende zekerheden. Regelgeving, bestemmingsplannen, bouwprocessen, verdienmodellen en niet op de laatste plaats de rol van de architect. Wij denken juist in deze tijd onder nieuwe, geherdefinieerde condities betaalbare vrijstaande woningen voor starters te kunnen ontwikkelen en realiseren samen met de markt, de particulier en de overheid. We gebruiken de kansen die op onze weg liggen door het product beetje bij beetje door te ontwikkelen. We schaven, schuren, timmeren en zagen net zo lang totdat het product staat. Als herinterpretatie van Heideggers ‘Bouwen, wonen, denken’ wordt hier ruimte gezocht om te reflecteren.

Making the road by walking it……. to be continued.

Download hier de Kubuskrant 1 en Kubuskrant 2: alle ontwikkelingen rondom de Kubus op een rij.