Wij zijn geselecteerd om een ontwerp te maken voor de Voorzorg op Texel.

Natuurmonumenten gaat op de locatie van de Voorzorg een natuurinformatiecentrum ontwikkelen met informatie over vogels en haar binnen- en buitendijkse terreinen. De Voorzorg wordt een plek voor natuurbeleving en er komen faciliteiten voor vrijwilligers, bijeenkomsten en vergaderingen. Natuurmonumenten wil op dezelfde locatie haar beheerkantoor en werkplaats/opslag vestigen. Vanaf hier beheert Natuurmonumenten straks al haar terreinen op Texel.

Natuurmonumenten vroeg vijf architectenbureaus om een visie op de locatie te maken met eerste ideeën voor een ontwerp. Uiteindelijk werd ons concept gekozen. Het concept van Onix NL gaat uit van de typisch Texelse schapenboeten. Het centrum staat met het lage deel van de kap in de windrichting zoals de meeste schapenboeten op Texel staan. Het centrum en de buitenruimte ligt als een vogelnest in het open weidelandschap. Het concept sluit het beste aan bij de wensen van Natuurmonumenten. De buitenruimte wordt ontworpen door LOLA Landscape Architects.