Geef Meerstad terug aan Groningen en Slochteren

Miljoenenstrops, mogelijke fraude, dreigende gemeentelijke faillissementen, planschade: het omvangrijke natuur- en woningbouwproject Meerstad staat onder grote druk. De aanhoudende crisis op de woningmarkt vraagt om stevige maatregelen en aanpassingen.

Volgens de leden van de Onderste Steen – een initiatief van (Groninger) ontwerpers en architecten, ondersteund door architectuurcentrum Platform GRAS – moeten we toe naar onconventionele oplossingen.
Geef Meerstad terug aan de bewoners van Groningen en Slochteren. Het voorstel van De Onderste Steen is simpel en doeltreffend. Het huidige plan gaat van tafel. Alle huishoudens in de gemeenten Groningen en Slochteren kunnen voor een vast bedrag per jaar (bijvoorbeeld € 250,-) een kavel pachten in het gebied. Hierbij wordt het totale aantal nog beschikbare hectares gedeeld door het aantal huishoudens. Iedere kavel mag voor 40% worden bebouwd. Voorzieningen blijven achterwege en zullen door de pachters zelf op duurzame wijze gerealiseerd moeten worden binnen een vast maar beperkt kader van regels. Vrijheid staat centraal, hetgeen betekent dat vakantiehuisjes, weilandjes, groentetuintjes etc., ook een plek kunnen krijgen. Daarnaast staat het de pachters vrij hun ‘bezit’ van de hand te doen waardoor grotere kavels kunnen ontstaan. Op termijn kan de pacht ook opengesteld worden voor inwoners van buiten beide gemeenten en zou zelfs definitieve verkoop van pachtgronden tot de opties behoren.