Erkerhuizen in Houtblad

In het novembernummer van Het Houtblad een uitgebreid artikel over onze erkerhuizen #1 en #1 in Offingawier en Midlaren.

U leest het artikel <hier>.