Duurzaam MFC It Werflân in Rottevalle geopend

Vrijdag 17 februari is het MFC It Werflân in Rottevalle officieel geopend. Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting. Neem de wanden in het hele gebouw, ze bestaan uit houten platen die met schroeven zijn vastgezet. ‘Als je het gebouw afbreekt, kun je ze weer opnieuw gebruiken’, legt secretaris Hennie Meppelink van het dorpshuisbestuur het principe van cradle to cradle – van wieg tot wieg – uit. ‘Afval bestaat niet; als je het niet meer nodig hebt, kun je het ergens anders voor gebruiken en belast je het milieu er niet mee.’

In 2009 kreeg dorpshuis It Tiksel groen licht voor nieuwbouw van de gemeente Smallingerland. Ze wilden het eerste C2C-dorpshuis van Nederland worden en gingen aan de slag met het maken van plannen en het aanvragen van subsidies, geadviseerd en begeleid door Doarpswurk. Naast de gemeente en de provincie was Stichting Doen een belangrijke subsidiënt.

Toen ze in 2012 met de bouw van start zouden, kwamen de beide scholen uit het dorp met het verzoek of ze als gefuseerde nieuwe school konden meedoen in de nieuwbouw. Het hele proces van plannen maken moest opnieuw beginnen. Bovendien nam de gemeente het project over van het dorpshuisbestuur, maar deze bleef een belangrijke vinger in de pap houden. Belangrijke voorwaarde van de dorpshuisbestuurders was dat het C2C-principe gehandhaafd bleef. Dat betekende bijvoorbeeld dat het materiaal zoveel mogelijk uit de regio moest komen, maar ook de benodigde mankracht. Ook de inzet van vrijwilligers vroeg om een goede communicatie.

MFC It Werflân bestaat nu uit een school, dorpshuis, kinderopvang en peuterspelen, waarbij verschillende ruimtes gezamenlijk worden gebruikt. Een deel van de jeugdsoos bijvoorbeeld is ook in gebruik bij de buitenschoolse opvang en de kinderen van de school hebben activiteiten in de grote zaal, die met schuifwanden in meerdere kleinere zalen kan worden verdeeld.

Het resultaat van jaren van plannen maken, bouwen en overleggen is vrijdag 17 februari officieel geopend. Hennie Meppelink werd daarbij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten voor de samenleving. Behalve bestuurslid van het dorpshuis heeft ze nog vele andere maatschappelijke functies vervuld. Ook voorzitter Joop Mast van het dorpshuis kreeg een lintje. Het onderstreept het belang van de inzet vanuit het dorp bij de realisatie van deze nieuwe dorpskern.

Lees hier meer over MFC It Werflân.