Cubestee op de markt

Ze zijn klaar! Er staan de komende dagen drie Cubestees op de Grote Markt en een op de Vismarkt. Ze staan er in het kader van Let’s Gro 2018 en het is dé gelegenheid om eens een kijkje te nemen. Neem dan meteen de nieuwe kubuskrant even mee of als je niet kunt wachten: download hem <hier>.

Meer over de Cubestee vind je <hier>.

Voor het programma van Let’s Gro 2018 kijk je <hier>.