Cubestee, Het plankenhuisje van Groningen!

Met de Nieuwbouw- innovatieregeling van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen, wordt de ontwikkeling van de Cubestee ondersteund. Door deze regeling wordt een onderzoek naar de constructie van een ‘bewegend’ huisje en de detaillering van de glaspui in het kader van aardbeving bestendig bouwen opgestart.
“Het plankenhuisje kan niet scheuren, het zit vol met naden.
Zoals de gebinten van de boerderijen ook meebewogen wanneer het stormde,
het plankenhuisje kan ademen, meebewegen, zonder schade te ondervinden”
De Cubestee is compact, ecologisch, goedkoop, duurzaam, uitbreidbaar en grotendeels zelfbouwbaar.