Bureau

Onix NL is opgericht in 1994 onder de naam Onix. Onze projecten kenmerken zich door innovatieve constructies, experimentele structuren en een uitzonderlijke sensitiviteit voor de praktische dimensie. Onze projecten geven blijk van een scherp gevoel voor de verhouding en harmonie tussen het gebouw en haar omgeving in zowel stedelijke als rurale context. Onix NL ziet het als haar essentiële verantwoordelijkheid om architectuur te produceren die duurzaam, open en gastvrij is.

Ze variëren van grootschalige, stedelijke projecten tot kleine, unieke interventies in het landschap. We hebben onder andere particuliere woningen, projectmatige woningbouw, scholen, kantoren, openbare gebouwen, zorgfaciliteiten, interieurs en bruggen gerealiseerd.

Wij kunnen vanuit de architectuur bijdragen aan een positief en prettig woon- en werkklimaat. We willen met gebouwen variatie bieden, zowel in gebruik als ook in ruimtelijke beleving. Dat stimuleert en motiveert om het gebouw je eigen te maken, de mogelijkheden ervan optimaal te benutten. Daarom zoeken we in een gebouw altijd een balans tussen open, dynamische ruimtes en rustige plekken. Een goede materialisering, daglicht en akoestiek dragen bij aan deze verscheidenheid en algehele kwaliteit van de architectuur.

Onze gebouwen noemen we low-tech, omdat we geloven dat techniek in dienst moet staan van het gebruik en geen doel op zich is. Wij streven naar een gebouw met een zo natuurlijk mogelijk milieu, waar mensen invloed hebben op het binnenklimaat wanneer ze willen en waar techniek bij kan helpen. We ambiëren een architectuur waarin constructie, klimaat, installatie en technologie samen tot een geïntegreerd geheel leidt.

We werken graag samen met andere disciplines zoals landschapsarchitectuur, stedenbouw en beeldende kunst of experts op het gebied van duurzaamheid en interieur. In dialoog met de opdrachtgever komen we samen tot een doordacht integraal ontwerp, waar interieur, gebouw en landschap een bijdrage leveren aan een goede leef- en werkomgeving van en voor mensen.