Bouw Parkschool Wagenborgen verloopt voorspoedig

Begin 2020 is aannemersbedrijf Friso uit Sneek gestart met de bouw van het nieuwe Kindcentrum te Wagenborgen. De bouw verloopt zeer voorspoedig en de definitieve verschijningsvorm en het kleur- en materiaalgebruik worden snel zichtbaar. Het is de bedoeling dat deze aardbevingsbestendige en zeer energiezuinige school (BENG) na de herfst in gebruik wordt genomen.

Onder het ‘dansende dak’ bevinden zich ruimtes die een sterke relatie aangaan met het park, die zonder gangen maar d.m.v. leerpleinen met onderling elkaar verbonden zijn en waarbij daglicht in ruime mate de school binnendringt. We kijken net als de gebruikers uit naar het eindresultaat.

Lees <hier> meer over dit Kindcentrum.