Florus van Eyndhoven

architect in opleiding


Telefoon: +31 (0) 50 529 02 52
E-mail: f.vaneyndhoven@onix.nl

Opleiding

Academie van Bouwkunst (i.o.)

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in ontwerpen en techniek. Op de middelbare school ben ik begonnen met vmbo-kader bouwtechniek. Hier leerde ik profielen stellen, metselen en het maken van een raamkozijn. Naast de praktijk leerde ik ook ideeën uit te werken in Sketchup. Deze periode heeft mij heel erg geïnspireerd waardoor ik weet dat ik later architect wil worden. Ik heb mijn route verder vervolgd aan het mbo-bouwkunde. Tijdens deze fase heb ik mij breed georiënteerd op de verschillende sectoren in de bouw zoals de lokale timmerman, aannemer en opdrachtgever (woningbouwcoöperatie). Hoewel ik alles leuk en interessant vond bleef de passie voor de architectuur. Tijdens de HBO Built Environment opleiding op de Hanzehogeschool heb ik de minors ‘Architectural design’ op de academie van bouwkunst in Groningen en de ‘minor Sustainabillity transformation’ gevolgd. Tijdens deze minors heb ik veel geleerd over architectuur en het herbestemmen van bestaande panden. In het afstudeerjaar heb ik kennis gemaakt met Onix NL waar ik naast het werken op het bureau een scriptie heb geschreven over het gebruik van leerpleinen.

Op dit moment volg ik de academie van Bouwkunst in Groningen om mijn pad tot architect verder te vervolgen. Voor mij is architectuur het verbinden van mensen en het creëren van een goede leefomgeving. Daarnaast probeer ik tijdens het ontwerpproces de connectie te maken tussen techniek en architectuur en hoe het hand in hand samengaan.