Bram ter Woerds

stagiair stedenbouwkunde


Telefoon: +31 (0) 50 529 02 52
E-mail: stage@onix.nl

Opleiding

NHL Stenden (i.o.)

Geboren en getogen te Groningen, studeer ik sinds 2017 Ruimtelijke Ontwikkeling aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Ik heb destijds gekozen voor de opleiding vanwege de diverse richtingen op gebied van mobiliteit, infrastructuur en stedenbouwkunde. Ik zeg wel divers, maar na drie jaar ben ik erachter dat deze drie aspecten een zeer grote samenhang hebben. Met een grootvader die in Groningen en Emmen, maar ook elders in het land grote en vernieuwende projecten heeft uitgewerkt op het gebied van stedenbouw en architectuur raakte ik door de jaren heen steeds meer geïnteresseerd in het vakgebied.

Door de eerste tweeënhalf jaar van de opleiding heb ik bij mijzelf gemerkt dat ik vooral de vakken infrastructuur en stedenbouw leuk en interessant vind. Mede door het ontwerpen van vele (digitale) tekeningen en visualisaties wat bij beide vakken vaak naar voren komt. In december 2019 heb ik de keuze gemaakt de minor stedenbouw te volgen. Zo wou ik mijn teken- en ontwerpvaardigheden naar een hoger niveau tillen met een eigen gedachtegang die ingevuld kon worden in de gemaakte ontwerpen en tekeningen. Daarnaast geeft het uitvoeren van analyses en de daaruit te maken ontwerpen en resultaten mij een tevreden gevoel. Door mijn neveninteresses in architectuur en infrastructuur ben ik altijd bezig met een samenhangende omgeving en een samenhangend beeld. De relatie straat – gebouw – wijkstructuur vind ik dan ook zeer interessant en tijdens het ontwerpen ben ik altijd opzoek naar de verbintenis met het gebied.

Met name door de ruimtelijke houtarchitectuur is mijn blik op Onix NL komen te vallen. Het lijkt me een buitenkans dit te combineren met het vak stedenbouw en tijdens mijn onderzoeksstage hoop invulling te kunnen geven aan de relatie tussen wonen/verblijven en omgeving.