Mijn School Werkt

Wij ontwerpen scholen. Onze scholen zijn leeromgevingen voor alle vormen van leren. Leren kun je beschrijven als: nieuwsgierig maken en houden. Dat geldt ook voor ons. Wij vragen ons continu af hoe we nog betere scholen kunnen ontwerpen.

Wij zijn vooral nieuwsgierig naar nieuwe inzichten in de pedagogiek. Hoe maak je het beste leerklimaat, hoe kun je verleiden tot leren, hoe rekening houden met verschillen, hoe kun je virtueel leren? Wij willen met onze architectuur, onze inrichting van de ruimte, bijdragen aan het faciliteren en realiseren van nieuwe inzichten in het leren.

Een school is er voor de leerling of student. Hoe ervaart zij haar leeromgeving? Welke wensen heeft zij? Wij zijn in gesprek gegaan met leerlingen van een basisschool, van een middelbare school en met studenten van een universiteit. We hebben ook de eindgebruikers van drie scholen die wij recent ontwierpen uitvoerig bevraagd; hoe werken onze ontwerp-ideeën in de praktijk, is het geworden wat we ervan gehoopt hadden?

De uitkomsten van deze gesprekken hebben we voorgelegd aan wetenschappers en we hebben onszelf verdiept in recente wetenschappelijke literatuur.

Het heeft onze opvattingen over hoe je scholen kunt ontwerpen, aanzienlijk aangescherpt.

Download hier Mijn school werkt.