Thuis in Pro Assen

Bij het ontwerpen van Pro Assen was de kernopgave: een thuis bieden voor de leerlingen. De schooldirecteur wilde een gebouw waar de leerlingen trots op kunnen zijn en waar ze zich veilig voelen.

Hiervoor was het belangrijk dat het gebouw rust uit zou stralen, zowel visueel als akoestisch. Omdat het om een kwetsbare groep leerlingen gaat, besloten we ons eerst een idee te vormen van de leerlingen en hun dagindeling. We hebben met verschillende klassen een dag meegelopen en docenten gesproken. Daarnaast zijn er intensieve gesprekken met de directeur en adjunct-directeur gevoerd. Zij hadden een duidelijk idee over hoe het gebouw het best kon voldoen aan de behoeften van de leerlingen.

Het inzicht dat we verkregen door gesprekken met leerlingen, docenten en directie heeft erg geholpen een gebouw te ontwerpen dat ook daadwerkelijk aansluit bij het leerproces van de leerlingen. Een belangrijk deel van het leerproces van deze leerlingen is gericht op zelfredzaamheid: sociaal vaardig worden, leren met elkaar om te gaan naast leren koken en het huishouden doen.

De directie merkt dat sinds het nieuwe gebouw in gebruik is het aantal incidenten tussen leerlingen met de helft gedaald is. Het gebouw straalt rust uit naar de leerlingen. Het kent bijvoorbeeld vele doorkijkjes tussen de verschillende ruimtes waardoor het gebouw niet alleen veiliger wordt maar er ook ruimte ontstaat om elkaar te ontmoeten. Ook bevat het gebouw onder het dak een buitenruimte die in open verbinding staat met de rest van het gebouw en die gebruikt kan worden door de leerlingen om samen buiten te zijn.

Meer informatie over Pro Assenvind je hier.