Samen bouwen (CPO)

Samen aan iets bouwen voor de toekomst. Dat is een aanpak naar ons hart. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van samen bouwen die sterk in opmars is. Onix heeft expertise op het gebied van bouwen voor gebruikers. Hierbij stellen we degene die het gebouw uiteindelijk daadwerkelijk in gebruik zal nemen centraal.

Bij deze manier van werken staat onze methode Mijn, Ons, Open Huis centraal. In deze methode gaan we in eerste instantie uit van individuele wensen, richten we ons daarna op de groepswensen en in derde instantie op wat het gebouw kan betekenen voor de wijk waarin het ligt. Door de verschillende groepen die hierbij een rol spelen actief te bevragen, laten we ieders wensen een rol spelen in het proces. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt voor ons de ideale mogelijkheid om onze expertise en unieke methode in te zetten.

Neem bijvoorbeeld het Open House in Hamburg. Dit appartementencomplex, door Onix ontwikkeld samen met Kunst + Herbert, is een initiatief van onder andere Baugenossenschaft Schipperort.

Deze bouwgroep, bestaande uit allerlei verschillende mensen, met allerlei verschillende achtergronden en allerlei verschillende gezinssamenstellingen wilde een appartementencomplex verwezenlijken. Voor het te bouwen complex had de bouwgroep een paar ambitieuze wensen: het moest qua energiestandaard minstens een passive house worden, de woningen moesten geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking, het gebouw moest een gemeenschapsruimte hebben en een multifunctionele ruimte die geschikt is voor allerlei wijkactiviteiten. De bouwgroep wilde bovendien dat de wensen van een ieder binnen de groep even belangrijk zouden zijn. Ze kende daarom geen hiërarchie en beslissingen werden alleen genomen door onderlinge consensus.

Door onze Mijn, Ons, Open Huis methode in te zetten lukt het ons om de verschillende wensen van deze verschillende mensen bij elkaar te krijgen. Het resultaat is een gebouw met een Passive House Plus label dat zo is ontworpen dat het in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de wijk maar ook ruimte biedt voor privacy van de bewoners.