Publicaties

Wachten op Betekenis
We willen graag feitelijke architectonische ervaringen van mensen laten meewegen in wat we maken. De kern van ons boek Wachten op betekenis is het maNUfest (naar een authentieke architectuurervaring). Vijftig genodigden hebben aan de hand van dit MaNUfest een etmaal doorgebracht in appartement 41 van het door ons ontworpen en net opgeleverde Exodus-gebouw in de wijk Stadshagen van Zwolle. Als tegenprestatie verlangden we dat deze bezoekers, van hoogst deskundige architectuurcritici tot absolute leken, hun ervaringen noteerden in een door ons verstrekt schetsboekje. Ervaringen met de ruimte, de buren, met winkels, met het openbaar vervoer. Kortom met datgene waar het volgens ons om gaat in de architectuur. Ons boek plaatst de beschouwing van een nieuw gebouw in een totaal ander perspectief dan in de architectuurkritiek gebruikelijk is.

ISBN 90-5662-465-2 / 978-90-5662-465-1

Wood Works
Onze voorliefde voor hout heeft veel te maken met de bijzondere kwaliteiten van dit materiaal: het is flexibel, warm, natuurlijk en milieuvriendelijk. Wat ons werk vooral kenmerkt is de zoektocht naar betekenisvolle toepassing van hout en het benutten van de kansen die juist dit bouwmateriaal biedt om experimenten aan te gaan en grenzen op te zoeken. Spelend met de ambachtelijke tradities én de nieuwste bouwtechnieken, ontwerpen we een wereld die net wat spannender is dan gebruikelijk en waar bewoners en gebruikers meer betrokken raken bij hun omgeving en bij elkaar.

Wood Works biedt de kennis en ervaring van vijftien jaar onderzoek, ontwikkeling en realisatie van houtconstructies in weldoordachte architectuur. Detailtekeningen, schetsen en constructiefoto’s tonen de continue zoektocht naar houttoepassingen aan de hand van ruim twintig bouwwerken. Daarnaast toont het boek hoe we onze ideeën testen in experimentele installaties, waarvoor hutten, nesten, takken, stammen, pallets en kisten de inspiratie vormen. Van jeugdherinneringen in het bos tot en met het plezier waarmee we nu hout gebruiken voor onze bouwwerken: Wood Works is een avontuurlijke verkenningstocht door onze houtarchitectuur.

ISBN 978-90-5662-679-2