Nesciopark

Geplooid landschapspark
Dit bedrijventerrein hebben we ontwikkeld voor een locatie in het stroomgebied van de Drentse Aa, aan de rand van de Hondsrug, tussen de A28 en Haren, op de van oorsprong laaggelegen stroomdalgronden. Water is naast groen een belangrijk en structurerend element in het plan.
Het terrein is ontworpen als een geplooid landschapspark, waarbij de bedrijfsruimte zich in de plooien van het landschap bevindt. De grotere landschapselementen langs de snelweg, gebaseerd op een collectieve onderliggende structuur, gaan via het ontwerp geleidelijk over in een meer kleinschalige structuur, zonder dat de samenhang verloren gaat.

Het plan kenmerkt zich door een sterke integratie van landschap en architectuur: net zo veel park als bedrijventerrein. De sculpturaliteit van de ‘daken’ doorsneden met open ruimten kan als een nieuw landschap worden gezien. Dit zacht glooiende heuvellandschap gaat geleidelijk over in het bestaande landschap.

Samenhang
Branding en meervoudig ruimtegebruik zijn belangrijke karakteristieken van het plan. Branding doordat het bedrijventerrein als één integraal element wordt gezien en niet als losse gebouwen op een traditioneel bedrijventerrein. Hierbij versterken de bedrijven elkaar met betrekking tot voorzieningen, kennisuitwisseling en identiteit. Meervoudig ruimtegebruik in de zin dat het plan een heterotopie is, waarbij het ruimtelijke condities voor sociale interacties en openbaarheid schept en verbetert.

Een integraal ontwerp met belangrijke duurzame aspecten wat betreft energie besparing en verrijking van zijn omgeving.