MFA Binnenmaas

Binnenmaas, Zuid-Holland


Programma:

Multifunctioneel schoolgebouw

Projectteam:

Martijn Woldring

Projectarchitect:

Haiko Meijer

Opdrachtgever:

gemeente Binnenmaas

Het schoolgebouw verenigt twee scholen en een peuterspeelzaal in één gebouw. Het groene karakter van de locatie wordt optimaal behouden doordat de inpandig gelegen bergingen en fietsenstalling het gebouw compact houden. Het terrein wordt afgescheiden door bestaande elementen als dijktalud en laag struikgewas. Een bomenkraag zorgt voor een groene entree naar het schoolgebouw.

De kameleon stond symbool voor dit gebouw met meerdere gezichten/gebruikers en heeft als inspiratiebron gediend bij het onderzoek. Dit is het meest duidelijk af te lezen aan de huid van het gebouw. Door het behoud en de integratie van de bestaande gymzaal is er zonder extra budget 150 vierkante meter extra vloeroppervlak ontstaan.

De leslokalen liggen aan de zuidkant, terwijl de bijzondere functies zich op het noorden richten. Hiertussen ligt de schoolstraat als een verbindend element. In het interieur wordt met kleur onderscheid gemaakt tussen de verschillende scholen, maar ook tussen onder- en bovenbouw. De kleuren lijken losse elementen die programma als toiletten en bergingen bevatten. Deze elementen vormen de buffer tussen schoolstraat en lokalen.

Gerelateerde projecten