L.A.S.T. – house

Living Apart Sharing Together

gedeeld klein wonen
Dennis Moet, Haiko Meijer, Peter de Kan

L.A.S.T. is door ons ontwikkeld in samenwerking met Dennis Moet van GIDZ voor de BouwEXPO Tiny Housing in Almere maar is overal te realiseren.

L.A.S.T.  is een zeer duurzaam bouw-, woon- en leefconcept voor verschillende huishoudens. L.A.S.T.  heeft ruimtelijk en ecologisch een tiny footprint. L.A.S.T.  is vergaand zelfvoorzienend voor wat betreft energie, water en voedsel. L.A.S.T.  biedt kwaliteit in meervoud tegen lage kosten. L.A.S.T.  is modulair, schakelbaar, demontabel en remontabel. L.A.S.T.  verbindt harten en handen, binnen en buiten, ambacht en innovatie. L.A.S.T.  is biobased, circulair en (r)evolutionair. L.A.S.T.  toont de nieuwe wederkerigheid tussen mens, natuur en economie. L.A.S.T.  is mens- en toekomstgericht maatwerk, toepasbaar in stad en land.

Er is geen ontkomen meer aan. Waar je ook woont of leeft, het is onverantwoord om nog langer nodeloos natuurlijk kapitaal te verspillen en stoffen uit te stoten die ons klimaat, de biosfeer, de leefbaarheid en onze gezondheid / veiligheid schade berokkenen. Willen wij onze steden en samenleving vitaal en gezond houden dan is een ombouw van een lineair naar een circulair metabolisme noodzakelijk. Dit vergt duurzame bouwpraktijken en duurzamisme als ‘way of life’, geënt op de lokale condities en beschikbare stromen (water, voedsel, energie, grondstoffen, mobiliteit, data en geld). Het L.A.S.T.-house zet een nieuwe maat voor Tiny Housing. Autarkisch én on the grid, want dat is in stedelijk gebied (nog) de meest duurzame insteek.

Door de modulaire bouw met prefab en gestandaardiseerde elementen is een L.A.S.T.-house eenvoudig op maat te maken naar de wensen en behoeften van de bewoners (huurders of eigenaren), eenvoudig aan te passen (levensloopbestendig), weer af te breken, te verplaatsen, elders te herbouwen of in onderdelen te hergebruiken in lijn met de cradle to cradle principles.

Tijd om (mentaal) te verkassen van overvloed en gebondenheid naar vrijheid en verbondenheid. L.A.S.T. is een compact maar zeer aantrekkelijk en compleet leefmilieu voor een 2- en een 1-persoonshuishouden. Een micro-erf, de helft bebouwd, de andere helft ingevuld met nut- en siergroen (fruitbomen, moestuin, snijbloemen).

Twee tiny cube-houses zijn gekoppeld door middel van een gedeelde kas, welke wordt benut voor voedselproductie, natuurlijke ventilatie, als groene long, wintertuin en terras.  De verschillende klimaatzones en gebruiksmogelijkheden door het jaar heen zijn een belangrijke kwaliteit van L.A.S.T.-house. De eenpersoons-cube, van 3x3x3 meter is letterlijk en figuurlijk afgeleid van de tweepersoons-cube van 6x6x6 meter met de kas als verbindend element. Voor de kas worden, zo mogelijk gerecyclede, standaardelementen uit de glastuinbouw gebruikt.

De twee cubes worden opgetrokken uit inlands hout (houtskeletbouw), precies gedetailleerd, super geïsoleerd (passiefhuis-niveau) en afgewerkt met verduurzaamde houten latten (finti hout). De binnen-buitenrelatie en daglichttoetreding van beide cubes worden geoptimaliseerd door grote raampartijen (3dubbel glas). De positionering biedt een vrij uitzicht en optimale beleving van de omgeving en de seizoenen.

Het minimale kleine huis stamt af van het grotere tiny house. De natte cel hierin, met toilet, douche, warmwatervat en wasmachine en de berging delen de buren met elkaar. Deze collectieve voorzieningen zijn bereikbaar via de kas. De bewoners delen ook de geïntegreerde technische installatie; de zonnecollectoren en zonnepanelen op het dak, de elektranet aansluiting (saldering van groene energie), de kabelaansluiting en drinkwateraansluiting, de stofzuigerrobot, het huishoudwatersysteem (oogsten, opslaan en benutten van regenwater) en de afvalwaterzuivering (compacte ingegraven IBA). Door te delen worden de bronnen, middelen en ruimte optimaal en duurzaam benut, zonder dat de twee buren inboeten op hun privacy en comfort. Iedere leefeenheid beschikt over een eigen toegang, multifunctionele leefruimte, slaap-, werk- en kookgelegenheid (verscholen / dubbele functionaliteiten), klein palletkacheltje of infrarood verwarmingspaneel en drinkwatertappunt.

L.A.S.T. is totaal-woonconcept, green housing en green living ineen. Het stimuleert het ontmoeten; meer kunnen met en door minder bezit; leven met en genieten van de vier seizoenen, verschillende temperatuurzones en natuurlijke cycli; gedeeld vruchtgebruik en wederkerigheid.

Het L.A.S.T.-house is een toonbeeld van small is beautiful & fruitful.